ABB säkrar order värd 120 miljoner dollar för att strömförsörja Jansz-Io komprimeringsprojekt under vatten

av Admin

ABB har tagit hem en order värd cirka 120 miljoner dollar för att leverera det övergripande elkraftsystemet till det prestigefyllda mångmiljardprojektet Jansz-Io Compression (J-IC) baserat på komprimering under vatten. Ordern som omfattar kontrakt med Chevron Australia Pty Ltd. och Aker Solutions bokadesunder tredje kvartalet 2021.

Jansz-Io fältet ligger ungefär 20 mil utanför Australiens nordvästra kust, på ett vattendjup omkring 1 400 meter. Fältet är en del av det Chevrondrivna naturgasprojektet Gorgon, en av världens största naturgasexploateringar. Jansz-lo projektet transporterar gas från havsdjupen till landoch det är endast tredje gången denna banbrytande teknik driftsätts globalt och första gången utanför Norge1, där ABB också ansvarar för att tillhandahålla elkraftsystemet. Projektet kommer att innefatta konstruktion och installation av en 27 000 ton (däck och skrov) flytande fältkontrollstation (FCS) som normalt ärobemannad, cirka 6 500 ton komprimeringsinfrastruktur under vatten samt en 135 km lång undervattenskabel som länkas till Barrow Island.

“Jansz-Io-projektet är ett stort steg för att upprätthålla en viktig naturgaskälla till kunder och kommer att möjliggöra energiomställningen i Asien och Stillahavsområdet där många länder i första hand förlitar sig på kol för sin energiproduktion”, säger Peter Terwiesch,affärsområdeschef för ABB Process Automation. ”Vi är stolta över att vara ledande i den globala energibranschen genom banbrytande innovativa undervattenskraftstekniker som för oss närmare en koldioxidneutral framtid. Detta projekt återspeglar vårt nära samarbete och tidigare undervattenssamarbete med Chevron och Aker Solutions”.

”Det här är ett mycket viktigt projekt för oss eftersom det stöttar vår satsning på att möjliggöra olje- och gasproduktion med lägre koldioxidutsläpp, samt utveckla förnybara lösningar som klarar framtidens energibehov. Vi är glada att än en gång göra gemensam sak med ABB för att ta undervattenslösningar till nästa nivå och påskynda övergången till en hållbar energiproduktion”, tillägger Maria Peralta, Subsea Executive vice-president på Aker Solutions

ABB kommer att leverera majoriteten av den elektriska utrustningen, både på land och under vatten, till J-IC. Projektet kommer att kombinera två av ABB:s kärntekniker för första gången: ”Power to Shore” och ”Variable Speed Drive (VSD) long step-out subsea power”. Elsystemet kommer att kunna överföra 100 MVA över ett avstånd på cirka 140 kilometer och ned till 1 400 meters djup.

Kontraktet ingicks efter konceptutveckling och en FEED-studie (front-end engineering and design). Arbetet kommer att inledas omgående och komprimeringssystemet under vatten förväntas vara i drift 2025.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...