2022s utmaningar för landets brf-föreningar

av Admin

Att hantera ökande kostnader, att leva upp till medlemmars ökande krav på säkerhet och att inte missa kommande lagförändringar. SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, tar tempen på vad som engagerar landets föreningar inför det kommande året.

Therese af Jochnick, bolagsjurist på SBC, konstaterar till att börja med att just inför detta årsskifte är
det inte så många lagförändringar av relevans för bostadsrättsföreningar som träder i kraft. Men
mycket är på gång under året.

– Inför det nya året kan vi se att lagarna om bostäder inte förändras lika kraftigt i jämförelse med
tidigare år. Däremot är det flera lagar som är under diskussion, vilket innebär att vi troligen kommer se
en hel del förändringar framöver. Det kommer därför vara viktigt att hålla koll på vad som händer
framåt då en utredning om offentligt pantregister har tillsatts vars förslag ska presenteras vid
halvårsskiftet 2022 och en utredning om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden är på
remiss just nu, säger Therese af Jochnick, bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum.

Några lagförändringar sker dock redan den 1 januari 2022. Då träder ett stärkt skydd för hyresgäster i
kraft. En bestämmelse i hyreslagen har tidigare inneburit att om en hyreslägenhet totalförstörs, i form
av exempelvis brand, betyder det också att kontraktet upphör att gälla automatiskt. Från årsskiftet ska
hyresvärden i stället, om det är skäligt, erbjuda hyresgästen ett nytt hyresavtal. Den nya regeln gäller
dock endast bostadshyresrätter, inte lokalhyresrätter. Det sker även ändringar i
bostadsförvaltningslagen som bland annat innebär att hyresnämnden kan förelägga en hyresvärd att
åtgärda brister i förvaltningen, snarare än bara brister i en enskild lägenhet. Det sker också en
komplettering av lagen om privatuthyrning med en möjlighet att bestämma hyran efter lägenhetens
bruksvärde.

Heta ämnen hos landets bostadsrättsföreningar:

• Elpriset
Under stora delar av 2021 har elpriset kontinuerligt slagit nya prisrekord. För att tackla detta
ser SBC ett större intresse för att bland annat installera solceller. En annan trendspaning inför
2022 är möjligheten till individuell mätning, vilket innebär att uppvärmning och
tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå.

• Den digitala medlemmen
Om det är något som pandemin har bidragit till är det utvecklingen av digitala tjänster. Vid
årsskiftet upphör den tillfälliga lagen om digitala stämmor. Men det finns fortfarande digitala möjligheter under 2022. Föreningen kan exempelvis ha en digital stämma om de erbjuder att
medlemmarna även har valet att medverka fysiskt. Det går även att ha en renodlad digital
stämma om samtliga medlemmar i föreningen samtycker till det.

• Ökad kostnadsmedvetenhet
Intresset för privatekonomiska frågor växer. Det gör att allt fler även intresserar sig för
föreningens ekonomi. Det har även blivit tydligt att föreningarnas kostnadsmedvetenhet har
ökat. Bland annat genom att förhandlingar tar längre tid och att fler frågar efter offerter.

• Säkerhetsåtgärder i föreningen
Säkerhet och trygghet har ständigt återkommit i topplistor under 2021 över vad svenska folket
tycker är viktigt. Det avspeglar sig även i bostadsrättsföreningarna. Under 2022 blir frågor om
hur föreningarna kan öka tryggheten för sina medlemmar allt vanligare. SBC har redan sett en
ökad efterfrågan av information om hur föreningarna på ett smidigt sätt ska göra området
tryggare genom bland annat installering av kameror, säkerhetslås och belysning.
Dataskyddsförordningen ställer dock höga krav på en förening som vill kamerabevaka på sin
fastighet.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...