11 miljoner till forskning för att vässa skolan

av Anders Enquist

Didaktikforskarna Anneli Frelin och Jan Grannäs, vid Högskolan i Gävle, studerar just nu hur fysiska förändringar påverkar skolmiljön i Hudiksvall. Detta som en del av Vinnova-projektet: Laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö i Hudiksvall.Projektet, som pågår fram till 2020, är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Högskolan i Gävle, Fiber Optic Valley och RISE Acreo. Forskarna ska följa arbetet med att förändra utbildningsmiljöer i tre av kommunens skolor, när lokaler byggs om för att göra dem mer aktivitetsbaserade.

Testlektioner i nya miljöer 
Lärarna och eleverna kommer att få testa att ha lektioner i de nya miljöerna, och sedan görs upprepade förändringar utifrån hur lokalerna fungerar för de syften undervisningen har att uppfylla.

– Det är intressant att se till miljön som helhet, för den påverkas både av lärare, elever, den fysiska skolmiljön och andra faktorer, säger Anneli Frelin. Ingen miljö är optimal för alla syften i skolan, men det finns en potential att förbättra utbildningsmiljön så att den passar morgondagens skola och arbetsliv bättre.

Mycket att vinna 
I andra delar av projektet testas andra aspekter av hur en god utbildningsmiljö kan se ut. Bland annat har sensorer installerats som mäter till exempel ljus och luftkvalitet.

– Eftersom det är dyrt att bygga om och att köpa nytt, finns mycket att vinna på att skapa en laborativ miljö där olika lösningar kan testas innan de sjösätts, säger Jan Grannäs.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...