Vinnare på villamarknaden 2015-2020: Gotland, Stockholm och Härjedalens kommun

av Admin

Coronapandemin har såhär långt haft begränsad påverkan på bostadsmarknaden och villapriserna har gått försiktigt uppåt under 2020. Men hur har priserna utvecklats de senaste fem åren? Det har Fastighetsbyrån tagit reda på. På riksnivå har priserna stigit med 25 procent, men skillnaden mellan länen är stor. Gotland toppar listan med en ökning på 41 procent samtidigt som Uppsala län i botten stigit avsevärt mindre, 13 procent. På kommunnivå toppar Härjedalens kommun listan med en ökning på hela 193 procent. Sett till värdeökning i kronor så ligger Stockholms län i topp med en snittökning på 1 058 509 kr. 

Fastighetsbyrån har, med hjälp av siffror från Svensk Mäklarstatistik, sammanställt hur priserna på villor i Sverige har utvecklats under de senaste fem åren. Perioden november 2014 till april 2015 har jämförts med motsvarande period 2019/2020 och man har tittat på både procentuell förändring och värdeutveckling i kronor. Snittökningen på villor i Sverige de senaste fem åren är 25 procent och 655 080 kronor. Det motsvarar en ökning med 131 016 kr per år eller 10 918 kr per månad.Gotlands län är den region i landet där priserna ökat mest procentuellt sett. Här har priserna stigit med 41 procent på fem år. På andra plats kommer Jönköpings län (40 procent) följt av Östergötlands län (39 procent). I Uppsala län har priserna stigit minst, 13 procent. Om man istället tittar på värdeökning i kronor är det Stockholms län som toppar listan med en ökning på hela 1 058 509 kr. Gotland kniper andraplatsen med en ökning på 906 933 kr.

– Generellt är det en tydligprisökning på villor den senaste femårsperioden även om det skiljer sig mycket från ort till ort. Villamarknaden är även mer stabil än bostadsrättsmarknaden vilket vi även ser nu under Coronaepidemin där villapriserna fortsätter att stiga. Det finns många olika faktorer som driver upp priserna på vissa orter men den gemensamma nämnaren är ett lågt utbud. Det finns en inlåsningseffekt på villamarknaden och det byggs väldigt lite nya villor, jämfört med bostadsrätter, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

Kommuntoppen – Härjedalens kommun och Stockholmsområdet de stora vinnarna
Härjedalens kommun är den kommun som haft den klart starkaste procentuella utvecklingen. Priserna har stigit med hela 193 procent på fem år. Även i småländska Aneby har priserna mer än dubblats, med 111 procent vilket är näst mest i landet. På tredje plats kommer Hällefors i Örebro län som uppvisar en ökning på 99 procent.

Sett till ökning i kronor och ören så dominerar Stockholmskommuner topplistan. Mest har priserna ökat i Sundbyberg där priserna stigit med 2 473 495 kr. Det motsvarar 494 699 kronor per år eller 41 224 kr i månaden. På andra plats kommer Danderyd (1 798 697 kr) följt av Sollentuna (1 773 591 kr). Först på fjärde plats hittar vi en kommun utanför Stockholm nämligen skånska Lomma där priserna ökar med 1 658 173 kr.

– På kommunnivå är det många olika lokala faktorer som kan driva upp priserna. Det handlar ofta om lågt utbud men även om till exempel nya arbetstillfällen, utveckling av infrastruktur och ökad utländsk efterfrågan. Ökat intresse för skidåkning, vandring och andra friluftsaktiviteter kan också bidra vilket vi ser i flera fjällkommuner, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån. ​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...