Var fjärde ingenjör permitterad – 8 av 10 jobbar hemma

av Admin

Coronakrisens omfattande permitteringar och distansarbete har medfört drastiska förändringar i ingenjörernas arbetssituation, visar en ny enkät bland Sveriges Ingenjörers medlemmar. 

Var fjärde ingenjör i den privata sektorn (26 procent) är permitterad på grund av krisen. Hittills har tre procent varslats om uppsägning och två procent har blivit uppsagda. Var femte ingenjör svarar att arbetsplatsen troligen kommer att varsla inom de närmaste tre månaderna. Och av denna femtedel är hälften redan permitterad.

– Förutsättningen för att Sverige ska kunna starta om snabbt är hög teknisk kompetens som ger konkurrenskraftig företag. Därför är det viktigt att de företag som kan behåller sina ingenjörer, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Arbetssituationen för ingenjörerna har förändrats snabbt. Även om många även tidigare jobbade på distans, uppger nu 8 av 10 att de jobbar hemma. Var fjärde har mer att göra än före krisen och mer än var tredje känner sig mer stressad. Det har dock även inneburit en kraftigt förbättrad upplevelse av balans mellan arbetsliv och privatliv, särskilt för kvinnor. Hälften av kvinnorna, 49 procent, svarar att balansen mellan arbetsliv och privatliv har blivit bättre. Samma siffra för männen är 41 procent och totalt upplever 44 procent ökad balans.

– De upplevda förbättringarna pekar ut en riktning för framtidens arbetsplatser och visar att både kvinnor och män kommer att vara tveksamma till att acceptera en sämre flexibilitet när företagen startar om. I den svåra situationen som råder är det otroligt viktigt med gott och anpassat ledarskap. Arbetsgivarna bör redan nu planera för nya sätt att arbeta som tar vara på de goda erfarenheterna som enkäten pekar på, säger Ulrika Lindstrand.

Resultat från enkäten

 • Bland de svarande är 26 procent permitterade på grund av Coronapandemin
 • Hittills har 3 procent varslats om uppsägning och 2 procent har blivit uppsagda
 • Var femte ingenjör tror att egna företaget kommer att varsla inom
  de närmaste tre månaderna. Av denna femtedel är redan hälften
  permitterad i olika omfattning
 • 8 av 10 som svarat på enkäten jobbar hemma; antingen på eget initiativ eller på arbetsgivarens
 • Totalt upplever 44 procent ökad balans – 49 procent bland kvinnor och 41 procent bland män. Det är i åldrarna 30-49 år som de största positiva effekterna finns
 • Var fjärde ingenjör har mer att göra än före krisen och mer än var tredje känner sig mer stressad
 • 4 av 10 svarar att deras välbefinnande på jobbet försämrats. Det är
  särskilt de yngsta ingenjörerna som svarar att stressen ökat och
  välbefinnandet minskat

Om enkäten
I mitten av juni skickades en webbenkät ut till ett slumpmässigt urval av Sveriges Ingenjörers yrkesverksamma medlemmar. Resultaten av undersökningen
bygger på svar från drygt 3 000 personer. Rapporten representerar uppfattningarna hos de ingenjörer som har besvarat enkäten. Mer information om enkäten och svaren finns på Sverigesingenjorer.se​

 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...