Tävlingen om en unik tomt i Stockholms city är avgjord

av Admin

Humlegården Fastigheter är vinnare av markanvisningstävlingen gällande den näst sista lediga tomten i Stockholms city – tomten Klara City View. Humlegården är en av de största aktörerna inom Stockholms kontorsmarknad och äger och förvaltar cirka 60 fastigheter i Stockholms innerstad och i Solna. Bolaget är en långsiktig och aktiv fastighetsägare med ett stort fokus på hållbarhet och lång erfarenhet av fastighetsutveckling. Beslut om markanvisningen kommer att tas i exploateringsnämnden den 30 september.

Flygbild över området. Foto: Lennart Johansson/Stockholms stad

Kontor i ett mycket centralt läge
Markanvisningen gäller kontorshus om ca 15 000 kvm i Stockholms city. I bebyggelsens bottenvåningar ska butiker, restauranger och annan service flytta in. Även ett bostadsinslag kommer att prövas. Idag består platsen av trafikinfrastruktur som ger en bullrig och hård miljö och platsen uppfattas av många som otrygg. Staden kommer att däcka över delar av Klarastrandsleden och i och med att Blekholmstunneln förlängs kan en mer trivsam miljö skapas längs med Klara Sjö. Målet är att ett tillskott av lokaler och verksamheter i detta läge kommer att göra platsen tryggare och därmed mer attraktiv, samtidigt som city tydligare knyts ihop med Kungsholmen.

Stort intresse för tävling
”Intresset för tävlingen, som genomfördes i våras, har varit stort. Vi hade över 40 intresseanmälningar från både nationella och internationella aktörer innan tävlingen startade. Av dessa lämnade åtta aktörer in ett anbud. Vi ser fram emot att samarbeta med Humlegården kring en utveckling av denna centrala plats. Det kan bli något mycket fint här”, säger Victoria Grönros Zimmerman, projektledare på exploateringskontoret.

Anonym plats blir levande
”Vi ser fram emot att få bidra till utvecklingen av en spännande del av Stockholm, i nära samarbete med Stockholms stad. Klara City View har ett fantastiskt läge och stor potential. Vår ambition är att göra en idag anonym plats till en tillgänglig, trygg och levande stadsmiljö, för både de som arbetar och besöker platsen. På Humlegården strävar vi efter att skapa hållbara och attraktiva miljöer med människan i fokus. När vi tar oss an utvecklingen av en plats så är det utifrån en helhetssyn som även omfattar det som gör ett kvarter levande och intressant, såsom restauranger, service och det man kallar livet mellan husen. Det är ett förhållningssätt som vi tror kommer att passa utmärkt i arbetet med Klara City View”, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter.

Nära kommunikationer
Närmaste grannar är Centralstationen, Stadshuset och Stockholm Waterfront Congress Center. Kommunikationerna i området är de bästa med 200 meter till Stockholms centralstation med inrikes- och regionala tågförbindelser, pendeltåg, tunnelbana och ett expresståg samt flygbussar till Arlanda.

Stärker västra delen av City
Närområdet kommer att genomgå stora förändringar framöver. Jernhusen, den dominerande fastighetsägaren i centralstationsområdet har påbörjat ett omfattande stadsutvecklingsarbete där fastigheterna och stadsmiljön kommer att omvandlas. Det inkluderar bland annat nybyggnation på en planerad överdäckning av järnvägsspåren intill Centralstationen. Området planeras att innehålla bland annat kontor, bostäder och handel. Detta utvecklingsprojekt tillsammans med Klara City View kommer att stärka den västra delen av Stockholm city.

Projektets tidplan
Staden har tagit fram en översiktlig tidplan för Klara City View. Efter exploateringsnämndens beslut om markanvisning ska kommunfullmäktige fatta beslut om att godkänna projektet och ge exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att fortsätta utredningarna. Under 2022 kommer parallella uppdrag genomföras av Humlegården, för att ta fram ett förslag till arkitektonisk utformning av bebyggelsen. Bedömningen är att arbetet med detaljplanen kommer att pågå i cirka två och ett halvt år. Mot bakgrund av detta planerar staden sin byggstart till slutet av 2026. Detta möjliggör för Humlegården att byggstarta 2028 och flytta in 2030.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...