Svensk Byggplåt lägger alla resurser på hållbarhet – antar hållbarhetsförklaring

av Admin

Branschorganisationen Svensk Byggplåt, där Plåt & Ventföretagen ingår, har i dag lanserat kampanjen ”Extra lång hållbarhet: 100 år, 100%, 100 sätt”. En kampanj som inleds med en hållbarhetsförklaring. 

Svensk Byggplåt lägger nu alla resurser på att utveckla branschens hållbarhetsarbete. Den nystartade hållbarhetskampanjen syftar till att synliggöra byggplåtens miljöfördelar och ta ut riktningen för branschens fortsatta hållbarhetsarbete.

Enligt Johan Lindström, ordförande i Svensk Byggplåt samt vd i Plåt & Ventföretagen, är det på tiden att byggplåten uppmärksammas för sina fantastiska kvaliteter.

– Byggplåten representerar framtidsvänliga material och produkter med lång livslängd, 100 procent återvinningsbarhet och mycket stor potential till återbruk.

Det råder också en stor optimism och beslutsamhet inom branschen över att med gemensamma krafter vidareutveckla hållbarhetsarbetet.

– Vi ska bli bättre på att sprida information om hur byggplåten passar in i den cirkulära ekonomin. Men framför allt ska vi identifiera de områden där branschen kan förbättras samt skapa konkreta projekt som utvecklar det hållbara samhällsbyggandet, förklarar Johan Lindström.

Hållbarhetsförklaringen innebär bland annat att medlemmarna i Svensk Byggplåt:

  • Ska öka kunskapen hos slutkund om hur byggplåtens livslängd kan förlängas ytterligare genom att vara korrekt utförd och ges rätt underhåll.
  • Ska förtydliga processer och rutiner kring återvinning.
  • Ska arbeta för att få fram nya metoder och projekt som ökar andelen återbrukad byggplåt och minskar mängden spill.

Läs hela hållbarhetsförklaringen på https://www.svenskbyggplat.se/.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...