Summering 2020 – Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

av Admin

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.

NAVET Analytics vill främst lyfta fram två intressanta effekter, bostadsmarknadens motståndskraft och den dramatiska påverkan på byggandet av privata lokaler. Trots en mycket kraftig ökning av arbetslösheten och en stor osäkerhet på marknaden har bostadspriserna inte påverkats negativt, snarare tvärt om. En lärdom man kan ta med sig från denna kris är således att det inte alltid finns ett direkt samband mellan en svag konjunktur och fallande priser på bostäder. De grupper som drabbats av arbetslöshet denna gång är inte i första hand de grupper som efterfrågar småhus eller bostadsrätter, utan det har främst handlat om ungdomar eller nyanlända, som arbetar i olika serviceyrken.

Att bostadspriserna och omsättningen på fastighetsmarknaden har slagit rekord, trots en vikande ekonomi, beror på att många hushåll spenderat mer tid i hemmet på grund av tillfälliga permitteringar, inställda utlandsresor och distansarbete. Detta, i kombination med löften om låga räntor under flera år och tillfälliga amorteringslättnader, har bidragit till kraftigt stigande bostadspriser och ett uppsving i bygghandeln mitt i en brinnande lågkonjunktur. Lättare att förstå är däremot det minskade resandets påverkan på nystartade hotellprojekt eller den ökade e-handelns inverkan på detaljhandelns bygginvesteringar. Kraften i investeringsnedgången var emellertid överraskande.

Under årets första tre kvartal sjönk husbyggnadsinvesteringarna inom såväl hotell som detaljhandeln med vardera 35 procent, jämfört med samma period 2019. NAVET Analytics ser att många av årets tillfälliga förändringar på marknaden kommer att bli bestående. Det handlar om ett nytt invant beteende, digitalisering, yngre generationers drivkrafter och ett ansvarstagande när det gäller klimatförändringar. Vi kommer att få se stora och intressanta förändringar när det gäller såväl bostadsmarknaden som lokalmarknaden framöver, säger Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics.

Källa: NAVET Analytics

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...