Största medlemsökningen på över ett decennium

av Admin

Antalet nya medlemmar i Sveriges Ingenjörer var under fjolåret det högsta sedan 2009. Bland de 4600 nya yrkesverksamma medlemmarna är en stor andel ingenjörer som tidigare inte sökt fackligt medlemskap. Det totala medlemsantalet innebär en rekordnotering för Sveriges Ingenjörer som landets största akademikerförbund.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

– 2020 var ett oerhört turbulent år på svensk arbetsmarknad. Det positiva var att vi snabbt kunde ställa om och stärka vårt stöd till de många ingenjörer som på olika sätt påverkats. Coronapandemin har satt avtryck i rekordmånga samtal och ärenden. Även intresset för våra medlemsaktiviteter inom bland annat karriärutveckling och AI har varit högt, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Förbundets totalsiffra för 2020 landade på drygt 159 000 medlemmar. Neddragningar i spåren av Coronapandemin är en stark förklaring till att fler ingenjörer sökt fackligt medlemskap. Parallellt har även pågående teknikskiften varit en bidragande orsak till medlemstillväxten. Bland yrkesverksamma ingenjörer växte förbundet med 3,6 procent.

– 2020 var ett rekordår sett till förhandlingsfrågor med ett stort antal korttidsavtal, en omfattande central avtalsrörelse och en helt ny partsöverenskommelse om anställningstrygghet och kompetensutveckling. Under året har vi också märkt av ett ökat intresse för kollektivavtal, vilket jag är väldig glad över. Inte minst inom IT- och techbranschen, där vi fått helt nya kollektivavtal på plats. Sammantaget är det ett styrkebesked för den svenska modellen, säger Ulrika Lindstrand.

En särskild ökning märks bland yngre civilingenjörer som är i början av karriären med en eller ett par år bakom sig i arbetslivet. I denna grupp ligger medlemsökningen på 20 procent jämfört med fjolåret. Tillväxten utgörs till stor del av ingenjörer i storstäder och verksamma inom IT-branschen. Det är en grupp som tidigare haft en relativt låg facklig anslutningsgrad.

– Med ett rekordstort antal medlemmar går vi nu in i 2021 som ännu starkare arbetsmarknadspart och ingenjörsförbund. Det kommer att behövas en ordentlig nystart framöver för att få till en hållbar klimat- och teknikomställning. I den har ingenjörerna en självklar och ledande roll, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Förundets medlemssiffror 31/12 2020 (jmfr 31/12 2019)

Totalt antal medlemmar: 159 017 (+2,7%)

Yrkesverksamma medlemmar: 132 037  (+3,6%)

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...