Störst prisökning på stora lägenheter 2019

av Admin

2019 präglades av stabilitet och försiktiga prisuppgångar på bostäder på riksnivå. En ny kartläggning från Fastighetsbyrån visar dock att större lägenheter hade betydligt starkare prisutveckling än mindre lägenheter under förra året. Högre trösklar för att komma in på bostadsmarknaden i kombination med inlåsningseffekter tros ligga bakom utvecklingen. ​

Mäklarstatistik presenterade nyligen siffror som sammanfattade bostadsåret 2019. En fördjupad analys från Fastighetsbyrån, där Mäklarstatistiks siffror för helåret 2019 jämförts med 2018, visar att större lägenheter är de som ökat mest i pris under föregående år. Priset på treor har ökat med 4 % på riksnivå och motsvarande utveckling för fyror och större är 5 %. Priset på de minsta lägenheterna, ettor, har däremot stått stilla. Fyror och större lägenheter i Blekinge län har ökat mest i pris i landet, hela 19 %, följt av treor i Örebro län som ökat med 15 %. Ettor i Kalmar län har gått ner mest, -11 % följt av ettor i Blekinge, – 8%, och ettor på Gotland, -7%.

– Bolånetaket i kombination med de nya amorteringskraven har slagit hårdast mot ensamstående och förstagångsköpare. Trösklarna har höjts för dessa grupper vilket påverkar mindre lägenheter mest och lett till stillastående priser på ettor. Stora lägenheter ökar däremot i pris. En bidragande orsak till detta är inlåsningseffekter, till exempel vinstskatten. Många ägare av större lägenheter, och villor, drar sig för att flytta vilket minskar utbudet och leder till prisökningar, säger Johan Engström, Vd för Fastighetsbyrån.

Små skillnader i prisutveckling mellan olika byggår på riksnivå – stora på länsnivå
Fastighetsbyråns analys visar även prisutvecklingen utifrån olika byggår, från sekelskifteslägenheter till nyproduktion. På riksnivå är det små skillnader i prisutveckling utifrån byggår, men på länsnivå finns det flera län där prisutvecklingen är stor mellan olika bostadsrätter med olika byggår. I Blekinge har exempelvis priserna på lägenheter byggda efter 2010 ökat med hela 52 % samtidigt som priset på sekelskifteslägenheter sjunkit med 3 %. I Norrbotten är situationen den omvända, priserna på sekelskifteslägenheter har ökat med 27 % samtidigt som priserna på nyproduktion sjunkit med 10 %

– Trenden är att skillnaden mellan olika byggår på riksnivå minskat under året. Tittar man däremot lokalt kan man ofta se relativt stora skillnader, men vilka byggår som ökar i pris mest skiljer sig från län till län. En tydlig tendens vi sett under året är att det blivit större skillnader mellan de mest och minst attraktiva bostäderna – oavsett byggår, säger Johan Engström.

Prisutveckling olika bostadstyper/antal rum i riket:

  2018 2019 Prisutveckling
Antal rum Antal Pris kr/kvm Antal Pris kr/kvm 2018-2019
1 rum 14 442 1 592 121 48 054 15 391 1 588 582 48 074 0%
2 rum 39 637 2 043 032 38 304 41 348 2 104 253 39 586 3%
3 rum 31 788 2 530 495 32 866 32 849 2 628 433 34 131 4%
4+ rum 19 301 3 320 396 31 652 20 090 3 478 845 33 260 5%
BR Totalt 105 333 2 444 933 38 209 110 119 2 518 629 39 313 3%
Villa 53 821 3 070 709 24 816 55 352 3 178 396 25 455 3%

Topp 5 prisökning utifrån bostadstyp:

    2018 2019 Prisutveckling
Antal rum Län Antal Pris kr/kvm Antal Pris kr/kvm 2018-2019
4 rum BLEKINGE 103 1 963 553 18 390 86 2 293 110 21 932 19%
3 rum ÖREBRO 596 1 368 494 17 529 682 1 580 873 20 225 15%
1 rum NORRBOTTEN 156 697 279 19 129 182 781 049 21 625 13%
1 rum ÖREBRO 203 771 532 19 884 228 802 162 22 449 13%
4+ rum DALARNA 474 2 112 132 24 097 490 2 432 127 27 022 12%

 

    2018 2019 Prisutveckling
Antal rum Län Antal Pris kr/kvm Antal Pris kr/kvm 2018-2019
1 rum KALMAR 249 715 785 21 049 234 654 890 18 779 -11 %
1 rum BLEKINGE 143 768 691 21 122 166 682 720 19 383 -8%
1 rum GOTLAND 58 1 211 638 35 842 85 1 277 712 33 455 -7%
3 rum DALARNA 673 1 404 255 20 592 624 1 334 354 19 506 -5%
4+ rum KALMAR 287 1 894 523 18 600 261 1 800 898 17 750 -5%

Topp 5 prisminskning utifrån bostadstyp:

Prisutveckling bostadsrätter utifrån byggår i riket:

    2018 2019 Prisutveckling
Byggår Län Antal Pris kr/kvm Antal Pris kr/kvm 2018-2019
-1909 Riket 3 465 4 794 008 70 644 3 858 4 988 647 72 311 2%
1910-1929 Riket 4 212 4 093 190 68 730 4 353 4 294 102 71 151 4%
1930-1949 Riket 15 704 2 381 194 47 353 16 067 2 421 520 48 325 2%
1950-1969 Riket 27 847 1 706 566 27 415 27 953 1 725 270 27 849 2%
1970-1989 Riket 14 296 1 896 916 26 449 14 261 1 930 495 26 870 2%
1990-2009 Riket 10 947 2 697 283 34 920 10 960 2 772 220 36 080 3%
2010- Riket 18 195 2 901 060 41 368 20 250 2 925 608 41 928 1%
Nyproduktion Riket 6 473 2 669 997 37 141 6 263 2 726 137 37 428 1 %

Topp 5 prisökning bostadsrätter utifrån byggår:

           
    2018 2019 Prisutveckling
Byggår Län Antal Pris kr/kvm Antal Pris kr/kvm 2018-2019
2010- BLEKINGE 39 2 101 231 21 124 62 2 437 855 32 180 52%
1910-1929 DALARNA 10 1 383 500 20 355 4 1 757 500 28 343 39%
-1909 NORRBOTTEN 11 1 841 364 21 376 14 2 185 357 27 246 27%
-1909 VÄRMLAND 43 1 728 023 24 574 59 1 911 695 31 024 26%
1910-1929 VÄSTERBOTTEN 7 2 769 286 33 078 5 3 251 000 41 707 26%

Om kartläggningen
Siffrorna är beställda av Fastighetsbyrån och baseras på bostadsförsäljningar som rapporterats in till Svensk Mäklarstatistik. Kartläggningen jämför pris per kvadratmeter för villor och bostadsrätter under hela 2018 med hela 2019 och bryts ner utifrån län, bostadstyp/antal rum och byggår.​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...