Starkt utfall i husbyggandet enligt NAVET Analytics

av Admin

Enligt NAVET Analytics redovisning av de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom privata och offentliga lokaler, visade utfallet under första halvåret i år på en stark utveckling.

Särskilt den samlade volymen investeringar inom industri, kontor och handel visade goda siffror, med ökningar på i genomsnitt 10 procent under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. För det offentliga husbyggandet var tillväxten något svagare och låg strax under fem procent. Generellt är det nybyggnadsinvesteringarna som varit drivande menar Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics.

Källa: NAVET Analytics

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...