Starkaste lampan sällan den bästa

av Anders Enquist

 

aHillevi Hemphälä, doktorand i Ergonomi och aerosolteknologi, har varit med vid ett hundratal operationer och sett att det starka operationsljuset ofta skapar för stora kontraster mellan operationssåret och området runt omkring och att kirurgen riskerar att bli bländad.

– Den starkast lysande lampan är sällan den bästa, säger Hillevi Hemphälä.

Hon har i sin forskning funnit samband mellan ljusmiljöns utformning och de anställdas hälsa och prestationsförmåga. Studierna har gjorts på arbetsplatser som inte har datorn som främsta arbetsredskap, och förutom kirurgers belysningsmiljö har hon också tittat på brevbärares.

– Flera av de brevbärare jag träffade hade från början problem med både synen och med muskelsmärtor från nacke och axlar, säger Hillevi Hemphälä. Hon studerade de brevbärare som sorterade post och fann att arbetsförmågan ökade när belysningen förbättrades.

– Har vi ögonbesvär blir arbetsprestationen ofta lägre och denna koppling finns i de flesta yrkesgrupper. När ljuset vid brevfacken blev bättre försvann skillnaderna i sorteringshastighet mellan de som tidigare hade problem med synen och de som inte hade det, de blev lika snabba, säger Hillevi Hemphälä.

Brevbärarnas muskelsmärtor blev också bättre efter ett par månader med nya glasögon i rätt styrkor.

– Om man har ont i nacken kan det faktiskt löna sig att gå till optikern, säger Hillevi Hemphälä.

Än så länge saknas riktlinjer för hur man ska bedöma synergonomin på en arbetsplats, berättar Hillevi Hemphälä. I den belastningsergonomiska föreskriften från Arbetsmiljöverket står att man på en arbetsplats ska utvärdera synförhållanden för att förhindra hälsobesvär. Men få vet hur man gör det.

Detta vill Hillevi Hemphälä ändra på. I sin framtida forskning kommer hon arbeta med att ta fram en metod för att göra en synergonomisk utvärdering på ett arbetsplatsbesök. Forskningsprojektet är finansierat från AFA och genomförs tillsammans KTH och Högskolan i Gävle.

Bilden: Hillevi Hemphälä lägger fram sin avhandling ”How visual ergonomics interventions influence health and performance – with an emphasis on non-computer work tasks” i ämnet arbetsmiljöteknik vid Ergonomi och aerosolteknologi, Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet den 14 februari kl 10.15 på Ingvar Kamprad Designcentrum, Sölvegatan 26, Lund.
Avhandlingen finns på tillgänglig på http://www.lu.se/lup/publication/4250125

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...