Små prisrörelser avslutade bostadsmarknaden 2021

av Admin

Under december var bostadsrättspriserna oförändrade medan villorna minskade med -1% på riksnivå. Sett till helåret 2021 steg priserna i riket med +7% på bostadsrätter och +13% på villor. Även i storstadsområdena noterar vi de högsta prisökningarna under året på villor, det visar den senaste statistiken över bostadsförsäljningar sammanställd av Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

December brukar präglas av stillastående priser vilket de gör i alla redovisade områden förutom i de centrala delarna av Stockholm där priserna ökade med +2%. Inte sedan 2016 har vi sett en så pass hög nivå på decembersiffrorna. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +6%, som vi ser i Stor-Göteborg och Stor-Stockholm, till +11% i centrala Stockholm, säger Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

Under senaste månaden gick villapriserna ned i Göteborgs- och Malmöområdena medan de var oförändrade i Stor-Stockholm. Sett till prisutvecklingen på årsbasis ökade storstadsområdena mellan 12% och 13%, konstaterar Hans Flink.

Marknaden

Liksom 2020 präglades 2021 av stort antal sålda bostäder. Under året såldes 132.000 bostadsrätter vilket är 11.000 fler än förra året. Även villaförsäljningarna nådde en ny toppnotering 2021 med drygt 59.000 sålda, vilket var drygt 2.000 fler än förra året. De tre sista månaderna av 2021 gick dock antalet sålda bostäder ned något i jämförelse med 2020. Även priserna hade en vikande trend under andra hälften av 2021, avslutar Hans Flink.

Mäklarsamfundets kommentar

Sett över hela året är det villorna som ligger i täten för prisutvecklingen, men i december var det istället den dyraste bostadsrättsmarknaden i hela landet, centrala Stockholm, som ökade mest. Enligt vår senaste enkät så tror en stor majoritet av Mäklarsamfundets medlemmar att både villa- och bostadsrättspriserna blir oförändrade när vi summerar första kvartalet, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, december 2021

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% + 1% + 7% 42 825
Centrala Stockholm + 2% + 3% + 11% 112 005
Stor-Stockholm ± 0% + 3% + 6% 65 655
Centrala Göteborg ± 0% – 1% + 8% 69 261
Stor-Göteborg ± 0% – 1% + 6% 49 631
Centrala Malmö ± 0% + 2% + 10% 38 663
Stor-Malmö ± 0% – 1% + 10% 35 175

Statistiken baseras på försäljningen av 30 333 bostadsrätter under oktober 2021 – december 2021. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2021 – september 2021, tolvmånaderssiffran med oktober 2020 – december 2020 och i enmånadssiffran jämförs september 2021 – november 2021 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, december 2021

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket – 1% – 2% + 13% 3 734 000
Stor-Stockholm ± 0% + 1% + 12% 7 033 000
Stor-Göteborg – 1% ± 0% + 13% 6 301 000
Stor-Malmö – 2% – 4% + 12% 4 969 000

Statistiken baseras på försäljningen av 13 435 villor under oktober 2021 – december 2021. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2021 – september 2021, tolvmånaderssiffran med oktober 2020 – december 2020 och i enmånadssiffran jämförs september 2021 – november 2021 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 20% 2 399 000

Statistiken baseras på försäljningen av 6 484 fritidshus mellan januari 2021 och december 2021. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Nästa pressmeddelande publiceras den 8 februari 2022 kl 06:00

Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige.

Svensk Mäklarstatistik hämtar data om varje bostadsförsäljning, oavsett om de annonserats eller inte, direkt från fastighetsmäklarnas affärssystem var fjärde timme dygnet runt, året om. På vårt uppdrag hämtar sen SCB – Statistiska Centralbyrån, månatligen all data och producerar den statistik som vi sedan publicerar i pressmeddelanden och på vår sajt

Information rörande försäljningen hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta tillträdet, och för fastigheter lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vår statistik visar därför det aktuella marknadsläget med prisförändringar utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationen Mäklarsamfundet.

www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...