Så undviker du att ditt fritidshus drabbas

av Admin

Sommaren närmar sig med stormsteg vilket för många innebär kvalitetstid på landstället. Idyllen kan dock snabbt grusas och en vanlig anledning är vattenskador. Under förra året drabbades nämligen hela 64 774 fritidshus. Sanitetsleverantören GROHE tipsar om åtgärder för att inte ditt fritidshus ska drabbas. 

Under 2018 drabbades 64 774 fritidshus av vattenskador. Maj, juni och juli var de månader då flest anmäldes. Det visar statistik som sanitetsleverantören GROHE hämtat från Svensk Försäkring. Enligt statistiken är vattenskador den typ av olycka som kostnadsmässigt är störst för svenska hushåll. Fritidshus är inget undantag. Trots det hamnar ofta vattenskador i skymundan, vilket enligt GROHE är en stor anledning till varför så många hus- och bostadsägare drabbas.

– Vattenskador får sällan någon större uppmärksamhet, trots att de är så pass vanliga. De allra flesta hus har ett brandlarm och ett inbrottslarm. Men relativt få har en vattenfelsbrytare. Idag finns många bra och smidiga varianter som upptäcker läckor och slår av vattnet automatiskt även på distans. GROHE Sense Guard är ett exempel på en sådan. Det kan spara dig både pengar och huvudvärk, säger Frank Hilgers, VVS-expert och after sales på GROHE Sverige.

Enligt GROHEs VVS-expert finns det flera åtgärder du kan ta till för att minska risken för vattenskador i ditt fritidshus för att förebygga och upptäcka skadorna i tid. Det kan göra stor skillnad i ett fritidshus som ofta står tomt under längre perioder. Då är det inte ovanligt att skadan upptäcks först när det är försent.

VVS-expertens tio tips för att förebygga och upptäcka vattenskador i fritidshuset:

1. Kontrollera rören
Titta noga under vask och handfat då rören ibland läcker så lite att det knappt märks. Bara några små droppar per dag kan på sikt göra stora skador.

2. Leta efter sprickor
Åtgärda genast sprickor och glipor i kakel eller klinker.

3. Byt ut silikontätningar
Ersätt alltid gamla, torra och slitna silikontätningarna med nya.

4. Rengör golvbrunnen
Rengör regelbundet golvbrunn i badrum och källare.

5. Använd tvätt- och diskmaskinen rätt
Kör dem bara när någon är hemma och vaken. Installera läckageskydd om det saknas.

6. Fuktfläckar
Titta efter fuktfläckar i tak och på väggar.

7. Dålig lukt
Dålig lukt är många gånger ett tecken på mögel.

8. Borra helst inte i kakel
Behövs det så var noga med att fylla hålet med våtrumssilikon innan skruven sätts fast.

9. Stäng av vattnet
Framförallt vid en längre vistelse från fritidshuset.

10. Installera en vattenfelsbrytare
Om olyckan är framme kan en vattenfelsbrytare automatiskt slå av vattnet i hushållet och varna vid läckage. Läs mer om vattenfelsbrytare här: https://www.grohe.se/sv_se/smarthome/sense-guard/.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...