Så ser ingenjörerna på distansarbete

av Admin

Coronapandemin har förändrat arbetslivet för många ingenjörer – 9 av 10 uppger att de arbetat på distans. Detta har lett till att allt fler upplever att balansen ökat mellan jobb och privatliv. Intresset är stort för att jobba hemifrån även framöver. Det visar Sveriges Ingenjörers senaste medlemsundersökning.

En stor andel bland ingenjörerna är nöjd med att kunna arbeta på distans. Bland distansarbetarna svarar 55 procent att balansen mellan arbetsliv och privatliv har blivit bättre eller mycket bättre. I en motsvarande mätning i maj 2020 var andelen 44 procent. Kvinnor är mer positiva (62 procent) än sina manliga ingenjörskollegor (51 procent).

– De möjligheter som skapas genom att jobba mer flexibelt måste tas tillvara och utvecklas. En hållbar arbetsmiljö oavsett var man arbetar är en nödvändighet. Tydliga riktlinjer, konstruktiv samverkan mellan fack och arbetsgivare tillsammans och en nära dialog mellan chef och medarbetare är nyckelkomponenter för det, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Undersökningen visar även att arbetsbelastningen ökat för nära en tredjedel (29 procent) vilket kan jämföras med 25 procent som svarade samma sak i fjolårets undersökning.

En klar majoritet av respondenterna vill i någon grad fortsätta med distansarbete även efter coronapandemin. De flesta (60 procent) vill arbeta på distans någon eller några dagar i veckan. En mindre andel (20 procent) vill arbeta på distans större delen av arbetstiden medan något färre (17 procent) svarar att man helt vill tillbaka till sin ordinarie arbetsplats.

Över hälften av de svarande uppger att deras arbetsgivare har signalerat att det kan bli möjligt att arbeta mer på distans i fortsättningen.

– För att utveckla tekniskt kunnande och innovationskapacitet behövs lika bra förutsättningar för arbete på distans som på kontoret. Särskilt för nyanställda och unga kan det vara tufft att komma in på arbetsplatser där hemarbete dominerar. Arbetsgivare måste prioritera bra introduktionsprogram och stöd till nyanställda, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...