Rekordlåg framtidstro hos exportföretagen

av Admin

De svenska exportföretagens syn på framtiden är rekordmörk som en följd av coronapandemin. Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro visar för första gången negativa siffror. 

Bild: Catrin Fransson, vd SEK, Fotograf: Jan Danielsson

Det statliga bolaget Svensk Exportkredit finansierar exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare av svenska varor och tjänster.

– Jag har aldrig sett en så mörk framtidssyn hos exportnäringen. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP, så det är oerhört viktigt att vi ger exportföretagen god tillgång till finansiering så de klarar sig igenom krisen, säger Catrin Fransson, vd för SEK.

För första gången visar Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro negativa värden. Indexet, som väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige, låg på plus 25 i höstas och störtdyker nu till minus 35.

–Med lägre intäkter måste företagen hålla nere kostnaderna och samtidigt försöka behålla kompetens. Stora uppsägningar i Sverige kan riskera att leda till mindre satsningar på forskning och utveckling, och det vore negativt för Sveriges konkurrenskraft, säger Catrin Fransson.

Nästan sex av tio av de stora exportföretag som ingår i Exportkreditbarometern räknar med en minskad orderingång under det kommande året. Även likviditetssituationen försämras kraftigt och över hälften räknar med en sämre likviditetssituation.

– 1,5 miljoner svenskar arbetar i exportsektorn och just nu blöder många företag. Men när ekonomin vänder kan den gröna omställningen ta fart. Att finansiera klimatsmart teknik och hållbara lösningar kommer att vara en viktig del av SEK:s framtid, säger Catrin Fransson.

Enligt Exportkreditbarometern räknar vart fjärde exportföretag med att minska antalet anställda i Sverige under de kommande tolv månaderna. Dessutom förväntar sig sex av tio att deras finansiella situation kommer att förvärras.

—————————————-

Om Exportkreditbarometern
Exportkreditbarometern har genomförts sedan 2013 och vänder sig exportföretag med en omsättning på minst 25 miljoner kronor. 200 exportföretag har svarat på undersökningen som genomfördes under april 2020.

Exportföretagens framtidstro
I indexet över företagens framtidstro vägs förväntningarna för det närmsta året gällande den finansiella situationen, orderingångar, likviditetssituation och antal anställda i Sverige samman. Sedan mätningarna startade våren 2013 har det tidigare som lägst varit 24, på våren 2016. Den högsta noteringen är på 45, vilket skedde både våren 2017 och våren 2018. Senast mätningen genomfördes, under hösten 2019, var värdet 25.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...