Rekordår för rut-branschen

av Admin

Coronapandemin har inte minskat svenskarnas behov av att köpa hushållsnära tjänster – tvärtom. Omsättningen i rut-branschen ökade under fjolåret med över 700 miljoner till drygt 12,1 miljarder kronor, en ökning med 6,4 procent. I december omsattes mer än 1,2 miljarder kronor, den högsta noteringen hittills för en enskild månad.

– Den huvudsakliga förklaringen till ökningen är troligen att många personer arbetar hemifrån och tillbringar mer tid i hemmet. Störst ökning har avdrag för IT-tjänster, vilket rimligen förklaras med att mer hemarbete krävt bättre IT-lösningar i hemmet, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Antalet köpare ökade med 7,3 procent, från 1 023 438 till 1 098 002 personer. Behovet av hemstädning ökar stadigt men i en förhållandevis låg takt. Den största ökningen under 2020 skedde inom IT-tjänster och trädgårdstjänster.

Vid årsskiftet ökade rutavdraget till 75 000 kronor per person och år. Samtidigt utvidgades avdraget med ett antal nya tjänster, och inkluderar numera exempelvis tvätt, möblering och hopsättning av möbler och enklare tillsyn av fritidsfastigheter.

– Detta borgar för att fler tjänstejobb kommer att skapas och att den goda tillväxten inom rut-branscherna kommer fortsätta även under 2021, säger Andreas Åström.

Tabell 1. Omsättning inom olika rut-branscher

Bransch Omsättning*, 2019 Omsättning*, 2020 Förändring, 2019-2020
Städ 8 169 847 850 8 309 284 278 1,7%
Trädgård 1 665 767 698 2 067 449 072 24%
Flytt 988 237 344 1 099 596 606 11%
IT 201 227 778 328 104 220 63%
Barnpassning 77 339 940 94 372 522 22%
Vitvaror 108 858 060 89 274 526 -18%
Snö 61 276 702 43 043 728 -30%
Omsorg 41 438 980 31 068 936 -25%
Textil 7 241 246 7 875 296 8,8%

Källa: Skatteverket

 

Tabell 2. Regional utveckling av RUT-branschen

Län Tillväxt 2019-2020 Omsättning* i RUT-branschen Antal köpare
Örebro län 13,7% 245 052 908 27 584
Jämtlands län 12,6% 79 307 746 9 837
Kalmar län 11,0% 192 862 964 22 708
Hallands län 10,7% 449 696 038 43 186
Värmlands län 9,9% 222 665 846 25 940
Uppsala län 9,4% 417 353 560 39 426
Kronobergs län 8,8% 161 898 956 20 147
Gävleborgs län 8,6% 198 297 182 25 070
Skåne län 8,5% 1 899 302 124 182 830
Västmanlands län 8,0% 275 016 956 26 389
Östergötlands län 7,6% 467 775 178 44 739
Södermanlands län 7,5% 276 549 212 27 961
Blekinge län 7,4% 122 641 432 15 565
Norrbottens län 5,9% 132 737 196 17 711
Västerbottens län 5,7% 129 428 192 17 729
Jönköpings län 5,4% 273 058 214 31 972
Västra Götalands län 5,4% 1 657 575 208 165 633
Västernorrlands län 5,0% 142 358 346 18 526
Stockholms län 4,3% 4 495 625 758 303 012
Gotlands län 3,8% 45 653 778 5 241
Dalarnas län 2,1% 194 799 844 23 552
Uppgift saknas 2,2% 30 880 602 3 244
Riket totalt 6,4% 12 110 537 240 1 098 002

Källa: Skatteverket

*Omsättningen är beräknad genom att dubbla kostnaden för rut-avdraget

foto: Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...