Oförändrade villapriser och bostadsrätter svagt uppåt i augusti

av Admin

Under augusti var villapriserna oförändrade medan bostadsrättspriserna ökade med +1%. Årstakten för såväl bostadsrätter som villor har minskat och ligger nu på +10% respektive +16%, en indikation på att marknaden nu är i en något lugnare period än samma tid förra året. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

Priserna på bostadsrätter ökade med +1% i centrala Göteborg, Storgöteborg och i de centrala delarna av Stockholm den senaste månaden. För övriga redovisade stadsområden var priserna oförändrade. Årstakterna varierar mellan +8% och +14%, där de högsta nivåerna även denna månad är i Malmöområdet, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

I Storstockholm minskade villapriserna med -1% under augusti medan de var oförändrade i de två andra storstadsområdena. På årsbasis har villorna stigit med +18% i Storstockholm, +17% i Storgöteborg och +22% i Stormalmö. Även här ligger Malmö alltså i topp, säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Malmöområdet har haft de högsta procentuella ökningarna på såväl bostadsrätter som villor under en relativt lång period. Jämför vi genomsnittspriset på en villa hittills i år med priserna 2016 så har Malmöområdet ökat med +51% medan motsvarande siffror i Storstockholm är +31% och i Storgöteborg +36%. Även räknat i kronor leder Malmöområdet med en ökning på 1.750.000 kr medan motsvarande siffror för Stockholm och Göteborg är 1.700.000 respektive 1.540.000, avslutar Per-Arne Sandegren.

Mäklarsamfundets kommentar

Bostadsmarknaden har under sommaren gått in i ett lugnare läge, vilket vi ser som positivt. Det blir intressant att se om den utvecklingen fortsätter under hösten. Majoriteten av medlemmarna tror på oförändrade priser när vi summerar det tredje kvartalet, men det är samtidigt nästan 40 procent som bedömer att småhuspriserna kan fortsätta stiga, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, augusti 2021

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 1% + 1% + 10% 44 659
Centrala Stockholm + 1% + 1% + 12% 106 232
Stor-Stockholm ± 0% – 1% + 10% 65 358
Centrala Göteborg + 1% + 2% + 8% 70 063
Stor-Göteborg + 1% + 2% + 8% 51 008
Centrala Malmö ± 0% – 2% + 13% 38 478
Stor-Malmö ± 0% + 2% + 14% 36 546

Statistiken baseras på försäljningen av 29 674 bostadsrätter under juni 2021 – augusti 2021. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2021 – maj 2021, tolvmånaderssiffran med juni 2020 – augusti 2020 och i enmånadssiffran jämförs maj 2021 – juli 2021 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, augusti 2021

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ± 0% + 2% + 16% 3 776 000
Stor-Stockholm – 1% ± 0% + 18% 6 903 000
Stor-Göteborg ± 0% + 2% + 17% 5 568 000
Stor-Malmö ± 0% + 2% + 22% 5 289 000

Statistiken baseras på försäljningen av 15 384 villor under juni 2021 – augusti 2021. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2021 – maj 2021, tolvmånaderssiffran med juni 2020 – augusti 2020 och i enmånadssiffran jämförs maj 2021 – juli 2021 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 16% 2 310 000

Statistiken baseras på försäljningen av 6 544 fritidshus mellan september 2020 och augusti 2021. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Nästa pressmeddelande publiceras den 8 oktober 2021 kl 06:00

Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige.

Svensk Mäklarstatistik hämtar data om varje bostadsförsäljning, oavsett om de annonserats eller inte, direkt från fastighetsmäklarnas affärssystem var fjärde timme dygnet runt, året om. På vårt uppdrag hämtar sen SCB – Statistiska Centralbyrån, månatligen all data och producerar den statistik som vi sedan publicerar i pressmeddelanden och på vår sajt

Information rörande försäljningen hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta tillträdet, och för fastigheter lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vår statistik visar därför det aktuella marknadsläget med prisförändringar utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationen Mäklarsamfundet.

www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...