a - kopiaOaxen Krog & Slip ägs av krögarparet Agneta Green och Magnus Ek. Huset är ritat av Mats Fahlander och interiören är designad av Agneta Pettersson. Både utvändigt och invändigt har byggnaden fått en karaktär präglad av den varvsindustri som bedrivits på platsen under lång tid.

Einar Mattsson Byggnads AB är generalentreprenören som fick förtroendet att uppföra den fristående restaurangbyggnaden, en av få sådana i Stockholm.

– ”Det öppnar hela tiden nya krogar i Stockholm, men få eller inga är ett landmärke som detta –
helt fristående, helt nybyggt och designat för att vara restaurang på toppnivå”, säger Mikael Anjou, vd,  Einar Mattsson Byggnads AB, generalentreprenören som fick förtroendet att uppföra restaurangbyggnaden.

Stockholms läns hembygdsförbunds Byggnadsvårdspris uppmärksammar väl genomförda upprustningar av äldre bebyggelse och ny bebyggelse som är väl anpassad till ursprunglig miljö. Årets pris tilldelas Djurgårdsvarvet med Oaxen Krog & Slip med följande motivering:

’’Djurgårdsförvaltningen har lyckats mycket väl med restaureringen av Djurgårdsvarvet, som idag utgör ett utmärkt exempel på en bevarad och uppdaterad levande kulturmiljö. Varvsmiljön med anor från 1700-talet har efter trettio års förfall återuppstått och gjorts tillgänglig för allmänheten.

Särskilt viktigt för det goda resultatet är det före detta slipskjulet som idag inrymmer Oaxen Krog & Slip. Fasaderna är nu liksom förr klädda med sinuskorrugerad plåt och den tidigare helt öppna fasaden mot väster, där båtar rullades in, har ersatts med en stor glasvägg med utsikt över varvet och Beckholmen.”