Ny Sifoundersökning visar: Fyra av tio kvinnor har inte råd att bo kvar vid en separation

av Admin

Nästan varannan kvinna, 42 procent, skulle inte ha råd att bo kvar i sin nuvarande bostad om de separerade. Bland männen är andelen mindre än hälften så hög, 19 procent. Det visar en ny Sifoundersökning från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Kvinnor har i genomsnitt endast 79 procent av männens inkomst Den kraftiga prisuppgången för bostäder det senaste året har förstärkt klyftan mellan kvinnor och män på bostadsmarknaden, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Fyra av tio kvinnor, 42 procent, uppger att de inte skulle ha råd att bo kvar i sin nuvarande bostad vid en separation. Bland männen är andelen som skulle tvingas flytta markant lägre, bara två av tio, 19 procent, skulle inte klara av kostnaden. Mönstret ser likadant ut i alla åldersgrupper. Störst skillnader återfinns bland personer från 18 upp till 49 år, där cirka hälften av de tillfrågade kvinnorna svarade att de inte skulle ha råd att bo kvar vid en separation.

– Skarpa kreditregler och ekonomisk osäkerhet slår oproportionerligt hårt mot kvinnor. Märta Stenevi (MP) har i sin nya roll som jämställdhets- och bostadsminister en unik position att göra bostadsmarknaden mer jämlik. Här kan omformulerade amorteringskrav, sänkt flyttskatt och kontantinsatsregler som tar hänsyn till bostadsköparens ekonomi göra stor skillnad, säger Marcus Svanberg.

Tre tips för en jämställd boendeekonomi

1. Dela på ansvaret
Våga prata pengar. Dela i den mån det är möjligt lika på föräldraledighet, deltidsarbete och vabbande.

2. Skriv samboavtal
Sambor inte har samma juridiska trygghet som gifta par. Skriv därför ett samboavtal och prata igenom på förhand hur ni skulle lösa en separation.

3. Ha eget sparande
Se till så att ni båda har eget sparande. Och kompensera eventuellt den som arbetar deltid.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...