Navet: Gör-det-själv-sektorn fortsätter gynnas

av Admin

Inställda utlandsresor, färre restaurangbesök och en ökad andel arbete från hemmet gynnade byggmaterialförsäljningen under 2020. I spåren av ökad husförsäljning och kraftigt stigande priser på småhus och fritidshus följde även en ökad aktivitet i gör-det-själv-sektorn, enligt Navet Analytics.

2020 steg volymen utbetalda ROT-avdrag med 10 procent och bygghandelns omsättning med ungefär lika mycket. Enligt NAVET Analytics beräknas volymen byggmaterial som köps av privathushåll, den så kallade gör-det-själv-marknaden, ha ökat med ca 8 procent. Det finns goda förutsättningar för en volymtillväxt även 2021. Fortsatt stigande bostadspriser och troligen ytterligare en sommar med sociala begränsningar kan påverka efterfrågan på byggmaterial. Ökningen blir sannolikt något svagare än 2020 och det kan finnas flera förklaringar. Dels finns det risk för att tillgången på byggmaterial begränsas, dels har nog många husägare tidigarelagt aktiviteter under förra året. 2022 kan betyda en negativ rekyl för materialförsäljningen. Amorteringskraven träder åter i kraft under andra halvåret i år och det finns risk för stigande bostadsräntor. Sannolikt längtar många konsumenter efter att åter konsumera varor och tjänster som varit begränsade under pandemin.

Källa: NAVET Analytics

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...