Mäklarpanelen: Tydligt skifte på bostadsmarknaden

av Admin

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar ett tydligt skifte på marknaden där en klar fördel för säljarna i april svängt till en klar fördel för köparna. Marknaden präglas av osäkerhet som gör att säljare och köpare inte möts. När mäklarna får förutspå prisutvecklingen under resten av 2022 tror flest på en prisnedgång på runt 5 till 10 procent.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 3,74 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 6,21 när samma fråga ställdes i slutet av april och 7,54 i juni 2021. Från en tydlig fördel för säljarna har nu alltså köparna en tydlig fördel på marknaden. Mest påtaglig är förändringen i Stor-Stockholm där det gått från 6,19 i april till 2,49 i juni.

  • Det är en relativt dramatisk och snabb förändring vi haft, framförallt de senaste veckorna. Det kan närmast liknas vid reaktionen efter Lehman Brothers fall i början av finanskrisen. Efter en väldigt het marknad de senast åren skapar nu kriget, inflationen, räntehöjningar och börsoro en stor osäkerhet. Bostadskonsumenter vet inte vad de kan vänta sig av marknaden nu, och framåt, vilket gör att många väljer att avvakta, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Viss prisnedgång sannolikt under resten av 2022
Mäklarna fick även svara på vad de tror om prisutvecklingen under resten av 2022. När det gäller bostadsrätter tror flest på en prisnedgång. 37 % förutspår en prisnedgång på cirka 5 % och 26 % tror på en prisnedgång på runt 10 %. 30 % av mäklarna tror på stillastående bostadsrättspriser.

När det gäller villor tror 42 % av mäklarna på stillastående priser resten av året. 32 % tror på en prisnedgång på cirka 5 % och 17 % på en prisnedgång med cirka 10 %. Även här sticker Stockholm ut där endast 5 % tror på stillastående villapriser och 90 % på sjunkande priser.

  • Hittills har vi inte sett några större rörelser i prisstatistiken. Dels beror det på att den släpar efter en del, dels på att många bostäder som ligger ute nu faktiskt inte går till försäljning. Säljare och köpare har helt enkelt svårt att mötas vid en prisnivå. Sannolikt kommer vi ha en viss prisnedgång på många orter de kommande månaderna men det är svårt att säga exakt hur mycket. Förhoppningsvis kan vi landa och få en mer stabil marknad under hösten, säger Johan Engström.

Resultat från Mäklarpanelen juni 2022:

”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Totalmarknad Juni April Jan Dec Okt Aug Juni April Jan Dec Okt Aug Jun
Riks 3,74 6,21 6,76 6,44 6.50 6,87 7,54 7,72 6,99 6,7 6,97 6,41 5,22
Stor-Stockholm 2,49 6,19 7,4 6,86 6.36 6,56 7,07 7,71 7,07 6,59 7,11 5,94 4,72
Stor-Göteborg 3,39 6,41 6,19 6,32 6,17 6,9 7,9 7,43 6,89 6,26 6,97 6,41 5,29
Stor-Malmö 4,08 6,44 6,75 6,74 6,42 7,25 8,25 8,81 7,92 7,13 7,17 7,29 5,48
Större ort 3,22 5,41 6,48 6,23 6,17 6,39 7,04 7 6,63 5,98 6,91 6,48 4,78
Mellanstor ort 4.02 6,24 6,62 6,09 6,65 6,98 7,8 7,92 6,8 6,93 6,83 6,43 5,5
Mindre ort 4,61 6,43 6,71 6,5 6,69 7,12 7,65 7,77 7,06 6,88 6,95 6,5 5,5

”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Nyproduktion Juni April Jan Dec Okt Aug Juni April Jan Dec Okt Aug Jun
Riks 4.11 5,6 5,85 5,53 5.6 5,28 5,62 5,72 5,16 4,89 4,92 4,78 3,99
Stor-Stockholm 3.04 5,65 6,05 6 5,29 5,56 5,11 5,97 5,06 4,76 4,66 4,4 3,24
Stor-Göteborg 4,43 6,18 6,4 5,4 6,33 6,67 5,93 5,14 5,54 4,63 5,57 4,33 4,2
Stor-Malmö 4.10 5,64 5 5,7 5,91 5 5,3 6,63 5,71 6 5,88 4,75 3,17
Större ort 3,7 5,12 6 5,73 5,25 4,5 5,19 5,06 4,38 4,47 4,08 4,55 4,09
Mellanstor ort 4,62 5,67 6,07 5,35 5,86 5,18 5,79 5,79 5,07 5 5,17 5,33 4,84
Mindre ort 4,4 5,56 5,47 5,31 5,41 5,37 6 5,74 5,35 4,88 4,64 4,78 4,03

”Hur tror du att bostadsrättspriserna kommer at utvecklas på din marknad under resten a 2022?”.

BR PU 2022 +5% 0 -5% -10% -15%
Riks 3% 30% 37% 26% 4%
Stor-Stockholm 2% 17% 32% 42% 7%
Stor-Göteborg 0% 8% 50% 42% 0%
Stor-Malmö 0% 35% 50% 15% 0%
Större ort 4% 25% 46% 25% 0%
Mellanstor ort 8% 42% 34% 14% 3%
Mindre ort 3% 38% 33% 21% 5%

”Hur tror du att villapriserna kommer at utvecklas på din marknad under resten a 2022?”.

Villa PU 2022 +5% 0 -5% -10% -15%
Riks 7% 42% 32% 17% 1%
Stor-Stockholm 5% 5% 55% 29% 6%
Stor-Göteborg 7% 21% 51% 21% 0%
Stor-Malmö 6% 29% 59% 6% 0%
Större ort 9% 56% 26% 9% 0%
Mellanstor ort 5% 53% 30% 12% 0%
Mindre ort 10% 47% 22% 21% 1%

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 7-14 juni 2022 och totalt svarade 421 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...