Mäklarpanelen: Stillastående bostadspriser under 2019

av Admin

Bostadsmarknaden har varit skakig under hela 2018 – kommer 2019 gå i samma spår? Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att fördelen för köparna på marknaden ökat ytterligare i slutet på året och nu är rekordstark. Resultaten visar även att en stor majoritet av mäklarna tror på stillastående priser på både bostadsrätter och villor under 2019 och fler tror på nedgång än uppgång. 

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 483 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. Denna gång har de även fått ta fram sina spåkulor och sia om prisutvecklingen under 2019.
Tydlig fördel för köpare i hela Sverige

På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 4,03 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 4,32 när samma fråga ställdes i oktober och 4,25 i december förra året. Fördelen för köpare har ökat i alla segment sedan i oktober och är starkast i Stockholm och Göteborg.

– Bostadsmarknaden har varit skakig hela 2018 och det ser vi även nu när vi tar en ögonblicksbild inför jul och nyår. Även om antal försäljningar ökat under fjärde kvartalet så är många konsumenter fortsatt avvaktande. Köparna har störst övertag i Stockholm och Göteborg och minst på mindre orter. Hårdare finansieringskrav, med amorteringskrav i spetsen, har påverkat marknaden under året men mycket handlar även om en allmän osäkerhet kring utvecklingen framåt, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Stillastående priser under 2019
Vad tror då mäklarna om nästa år? När det gäller bostadsrätter på riksnivå tror 58,8 % av mäklarna att priserna kommer vara stillastående under 2019. 29,6 % tror på sjunkande priser och endast 11,6 % på en uppgång. Även när det gäller villor så tror majoriteten, 68,1 %, på stillastående priser medan 16,1 % tror på en nedgång och 15,3 på uppgång.

– Det är alltid svårt att spå om framtiden men för 2019 finns det extra många osäkerhetsfaktorer, till exempel ränteutveckling, konjunktur, politiska beslut och bostadsbyggande. Jag tror att 2019 kommer att likna 2018 med en spretig och oförutsägbar bostadsmarknad. Troligen får vi ingen tydlig återhämtning men något prisras är inte heller sannolikt. Framåt trettonhelgen får vi en första indikation på utbud och efterfrågan, fortsätter Johan Engström.

Resultat:
Vad tror du om prisutvecklingen på bostadsrätter under 2019?

BR Uppgång Nedgång Stillastående
Riks 11,56 29,65 58,75
Stor-Stockholm 4,49 32,58 62,92
Stor-Göteborg 13,04 43,48 43,48
Stor-Malmö 22,22 11,11 66,67
Större ort 5,41 32,43 62,16
Mellanstor ort 16,67 20 63,33
Mindre ort 16,5 30,1 53,4

Vad tror du om prisutvecklingen på villor under 2019?

Villa Uppgång Nedgång Stillastående
Riks 15,28 16,11 68,11
Stor-Stockholm 8,93 35,71 55,36
Stor-Göteborg 3,85 23,08 73,08
Stor-Malmö 20 20 60
Större ort 22,64 11,32 66,04
Mellanstor ort 19,75 8,64 71,6
Mindre ort 15 12,86 72,14

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

Ort Dec Okt Aug Juni April Jan Dec
Riks 4,03 4,32 4,57 4,4 4,74 4,71 4,25
Stor-Stockholm 3,32 3,66 3,36 3,08 3,19 3,2 2,28
Stor-Göteborg 3,38 3,91 4,29 3,84 4,3 3,8 3,28
Stor-Malmö 4,22 4,69 4,78 4,82 4,62 4,62 4,54
Större ort 4,21 4,51 4,87 4,55 4,59 4,6 4,51
Mellanstor ort 4,35 4,7 4,91 5,02 5,28 5,3 4,67
Mindre ort 4,45 4,61 5,27 5,07 5,67 5,7 5,52

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...