Lägenhetsinbrotten har ökat med nästan 30 % i Stockholms län

av Anders Enquist

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) har inbrott i lägenhet ökat med nästan 30 % i Stockholms län under 2017 jämfört med 2016 och antalet inbrott är högre än någonsin. Även i hela landet har lägenhetsinbrotten ökat under 2017 jämfört med 2016 men inte i samma takt, utan här är ökningen närmare 10 %.

Inbrott i villor minskade medan inbrott i lägenhet ökade, så såg det ut 2017. Anledningarna till vad exakt detta beror på kan vara flera, men det finns åtgärder att vidta även för lägenhetsinnehavare för att minska risken att utsättas för inbrott. Grannsamverkan är en sådan åtgärd och som bedrivits i villaområden både länge och framgångsrikt. Tyvärr är metoden inte lika utspridd och använd i flerfamiljshus än så länge.

– Jag rekommenderar att tillsammans med polisen i sin kommun eller stadsdel starta Grannsamverkan. Det sista en tjuv vill är att bli sedd och bemött med frågor. Sen är det viktigt att som boende på gatuplan se till att ha certifierade lås på både ytterdörren, fönster och altandörrar, säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

En Demoskop undersökning som SSF Stöldskyddsföreningen låtit göra visar att över 70 % av befolkningen saknar skåp för värdeförvaring i sina hem. Detta trots att det mest värdefulla för tjuven att stjäla är saker som lätt går att förvara i ett sådant skåp så som smycken, klockor, pass och kontanter.

– Det finns egentligen inga säkra platser i hemmet att gömma värdesaker på, utan det bästa är ett skaffa ett certifierat skåp för värdeförvaring som är ordentligt fastsatt i golvet på bostaden, säger Lina Nilsson.

Här är SSF Stöldskyddsföreningens tips på vad som kan göras för att försvåra för tjuven:

 • – Starta Grannsamverkan i flerfamiljshus för ökad uppmärksamhet och trygghet.
  – Använd certifierad låsenhet på ytterdörren och gärna brytskydd.
  – Skaffa skåp för värdeförvaring. Hör efter med ditt försäkringsbolag vad de rekommenderar för just det värde du vill ha inlåst.
  – Skaffa ett larm som låter högt. Det förkortar tjuvens tid att vistas i bostaden.
  Installera en säkerhetsbrevlåda så att inte tjuven ser eller kommer åt din post.
  – Se till att använda MärkDNA på dina värdesaker så de blir spårbara – det ökar dina chanser att få tillbaka dina värdesaker och försvårar för tjuven att sälja godset vidare.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...