Intresset för hyresrätter ökar med åldern

av Admin

Bostadsförmedlingens kundpanel har svarat på frågor om vilken typ av bostad de helst skulle vilja bo i. Ett tydligt resultat i undersökningen är att intresset för att bo i hyresrätt ökar markant med åldern.

Intresset för hyresrätter ökar vid 45
Intresset för att bo i hyresrätt är stabilt för personer mellan 18 och 44 års ålder. I den åldersgruppen svarade ungefär 38 procent att de helst av allt skulle vilja bo i en hyresrätt. Därefter ökar intresset till 48 procent för 45–54-åringar, vidare till 57 procent för 55–64-åringar. Efter 65-årsdagen är 62 procent mest intresserade av hyresrätter.

Samtidigt som intresset för att bo i hyresrätt börjar öka vid 45 genomgår intresset för att bo i villa, radhus eller kedjehus en omvänd utveckling. Endast 7 procent i gruppen över 65 år föredrar den typen av bostad, vilket kan jämföras med att 29 procent av undersökningens 35–44-åringar helst bor på det sättet.

Att bo i bostadsrätt är populärast bland de allra yngsta i undersökningen, 18–24-åringarna. Av dem vill 38 procent bo i bostadsrätt. Intresset minskar sedan för varje åldersintervall och ligger på 17 procent för personer över 65 år.

Det visade sig att personer som redan bor i en hyresrätt respektive en bostadsrätt är mer positiva till den bostadstyp som de redan bor i. Med åldern ökar dock viljan att flytta till en hyresrätt.

Ekonomi och bekvämlighet väger tyngst
För yngre personer är de ekonomiska skälen till att vilja bo i hyresrätt dominerande. Ungefär hälften av de yngsta i undersökningen söker en hyresrätt eftersom de inte har råd att köpa en bostad. Men med åldern minskar ekonomins betydelse. För personer över 65 år är i stället det absolut viktigaste skälet till att vilja bo i hyresrätt att man inte själv behöver stå för renovering eller underhåll. 39 procent angav det som sitt främsta skäl.

Om Bostadsförmedlingens undersökningar
Bostadsförmedlingen i Stockholm har lång erfarenhet och djup kunskap om bostadsmarknaden. Kundpanelen är representativ för personerna i bostadskön. Syftet med panelen är att ta reda på preferenser och åsikter kring boendefrågor.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...