Hyresgäster utan hemförsäkring allt vanligare – kan ge stora ekonomiska konsekvenser

av Admin

Cirka 390 000 personer i Sverige saknar hemförsäkring. De flesta av dessa bor i hyresrätter. Det är allvarligt menar fastighetsbolaget Mimer som ser att allt fler hyresgäster är oförsäkrade och därför kan bli hårt ekonomiskt drabbade om olyckan är framme. 

Det kan finnas flera skäl till varför man inte har en hemförsäkring. En del tror att den ingår i hyran, andra att de inte behöver den för att de bor i andra hand eller tycker att det är för dyrt.

– Framförallt är det många som inte känner till att utan hemförsäkring står de helt utan skydd och kan bli ersättningsskyldiga på mycket stora belopp om olyckan är framme, säger Anette Jansson, kundcenterchef på Mimer.

En hemförsäkring skyddar inte bara vid olyckor i hemmet som brand eller vattenskada i den egna lägenheten, hos en granne eller i källaren, oavsett vem som bedöms orsakat olyckan. Den täcker också ersättningskostnader för rättegångskostnader vid tvist, om försäkringstagaren bli överfallen eller reser utomlands och blir sjuk.

– En hemförsäkring är alltså ganska bred och ger större trygghet och säkerhet på så många nivåer för hyresgästen, säger Anette Jansson.

Tidigare erbjöd Mimer alla nyinflyttade att teckna en hemförsäkring och den som inte ville ha den fick tacka nej. Men lagen om försäkringsdistribution ändrades 2018 och det är nu inte längre tillåtet. Mimer informerar alltid sina nya hyresgäster om vikten av hemförsäkring vid flera tillfällen.

– Trots det vet vi att många missar att se över sitt skydd, avslutar Anette Jansson.

Så fungerar hemförsäkringen

En hemförsäkring tecknas hos ett försäkringsbolag och består av flera olika delar:

Egendomsskydd(lösöre) som ger ersättningen vid exempelvis stöld eller brand.

Ansvarsskydd (skadeståndsskydd) som kan ersätta om försäkringstagaren bedöms skadeståndsskyldig.

Rättsskydd (juridiskt ombud) som kan ersätta försäkringstagarens kostnader för ett juridiskt ombud vd en tvist.

Överfallsskydd som kan ge ersättning om försäkringstagaren blir misshandlad.

Reseskydd gäller i 45 dagar, eller hos vissa bolag i 60 dagar, som bland annat ersätter kostnader for sjukvård och ett eventuellt ambulansflyg.

Bild: Anette Jansson – Kundcenterchef på Mimer

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...