Höj värdet på din bostad med solceller och laddstolpar

av Admin

Det ökade intresset för hållbarhet har lett till att allt fler bostadsrättsföreningar fått upp ögonen för solceller och laddstolpar. Men vilka för- och nackdelar finns det egentligen med att installera hållbara lösningar som dessa? Och kan en installation höja värdet på föreningens bostäder? SBC:s energiingenjör Samer Ilhamoi reder ut frågorna.

I takt med att hållbarhet har seglat allt högre upp på agendan arbetar fler bostadsrättsföreningar proaktivt för att minimera sin miljöbelastning. Många styrelser söker därför efter långsiktiga, medvetna och hållbara val. Något som ökat specifikt bland föreningar runt om i landet de senaste åren är intresset för solceller och laddstolpar. Förutom målet att minska föreningens miljöbelastning ser många också en chans att få ner sina kostnader. Innan ett beslut tas är det dock mycket att ta hänsyn till, inte minst eftersom tekniken är relativt ny och ständigt under utveckling.

– Genom de förfrågningar som vi får märker vi att allt fler föreningar har fått upp ögonen för både solceller och laddstolpar. Förutom att minska miljöbelastningen kan en installation även öka föreningens attraktionsvärde och på så sätt göra att bostadsrätterna stiger i värde. Detta beror främst på den ökade medvetenheten gällande hållbarhet och att det i dag är attraktivt att köpa en bostad i en förening som proaktivt arbetar med hållbarhet, genom exempelvis solceller och laddstolpar, säger Samer Ilhamoi, Energiingenjör teknisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Samer Ilhamoi listar här för- och nackdelarna med en installation och vad man som förening bör tänka på innan man tar ett beslut.

Minskar miljöeffekten och reducerar energianvändningen
En stor fördel med att installera solceller är att man som bostadsrättsförening sänker sina elkostnader samtidigt som man bidrar till en minskad miljöeffekt.

Tack vare att en installation leder till reducerad energianvändning i bostadsrättsföreningen blir även energiprestandan mindre, något som är en fördel inte minst med tanke på de nya krav på IMD (individuell mätning och debitering) som träder i kraft i juli i år.

Ökar värdet
En installation av såväl solceller som laddstolpar gör bostadsrättföreningen mer attraktiv. Något som i sin tur leder till att värdet på bostäderna i fastigheten ökar.

Underlättar en hållbar livsstil
Genom att installera laddstolpar till elbilar i föreningen underlättar man för de medlemmar som funderar på att ta steget och investera i en elbil. På så sätt gör föreningen det lättare för fler att leva hållbart och bidra till en bättre miljö.

Investera rätt
Solceller är en bra investering både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv men det är dock viktigt att bostadsrättsföreningar är införstådda med att det tar längre tid att få tillbaka pengarna som investeras i solceller jämfört med exempelvis en värmepump. Vid en installation av solceller bör föreningen räkna med att återbetalningstiden är 10–15 år, jämfört med 5–7 år för en värmepump.

Gör en förstudie
Eftersom installation av solceller och laddstolpar är ett omfattande projekt är det bra att genomföra en förstudie för att ta välgrundade beslut. Föreningen behöver bland annat utvärdera vilka behov och möjligheter som finns men också vilka regler och lagar som gäller. Vad har föreningen exempelvis för behov av laddstolpar? Är taket lämpligt för solceller och hur stor yta krävs?

Solenergi och laddstolpar är relativt nya områden och det finns mycket att lära sig då tekniken ständigt utvecklas. Läs därför på ordentligt och undersök också vilka eventuella bidrag som finns att söka. Bland annat erbjuder Naturvårdsverket investeringsstöd till bostadsrättsföreningar som vill installera laddningspunkter som ska användas för eget bruk.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...