Hemnet om bostads­marknaden i augusti

av Admin

Lägenhetsmarknaden i augusti påminner till stora delar om hur det såg ut i våras, med höga försäljningsvolymer och korta försäljningstider. På villamarknaden syns dock tecken på en viss avmattning med minskad intensitet jämfört med innan sommaren. Försäljningstiderna på villa- marknaden är nu något längre och budgivningarna driver inte upp priset i riktigt samma utsträckning som då.

Prisförväntningarna bland köparna i september månads mätning visade på relativt små förändringar jämfört med föregående månad, men med en viss ökad tro på stillastående priser. Vi ser nu inte heller samma höga köpintention på marknaden som var fallet under hösten 2020. Sannolikt som ett resultat av ett minskat boendefokus då pandemins påverkan på samhället minskat sedan dess med fler vaccinerade och fler som går tillbaka till jobbet.

– Lägenhetsmarknaden har under början av hösten fortsatt att präglas av en hög aktivitet med många försäljningar. Ett liknande mönster som vi sett under större delen av pandemin. Det publiceras mycket bostäder och även om efterfrågan ser ut att ha minskat något är den fortsatt på en hög nivå generellt vilket är en förutsättning för dessa höga säljvolymer, säger Erik Holmberg marknadsanalytiker på Hemnet.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...