Fler mäklare tror på stigande priser och sjunkande utbud

av Admin

Majoriteten av fastighetsmäklarna tror att pris, utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden blir oförändrat under årets sista kvartal. Andelen som tror på minskat utbud av småhus har ökat med fyra procentenheter och andelen som tror på stigande bostadsrättspriser har ökat med tre procentenheter jämfört med förra undersökningen, som avsåg perioden juli till och med september 2019. Det visar Mäklarinsikt, Sveriges största undersökning bland fastighetsmäklare. 

Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet

I den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får Mäklarsamfundets medlemmar svara på frågor om utvecklingen på sin lokala marknad. Inför det fjärde kvartalet 2019 har 774 fastighetsmäklare över hela landet svarat på frågor om bland annat prisutveckling, utbud och efterfrågan.

– Majoriteten av fastighetsmäklarna tror på en stabil utveckling under årets sista kvartal. Samtidigt kommer allt fler signaler om att bostadsmarknaden börjar ta fart igen. Det syns inte minst i att många av våra medlemmar tror på relativt snabba försäljningar av både småhus och bostadsrätter och i att budpremien börjar klättra uppåt. När tron på en stabil bostadsmarknad ökar bland både konsumenter och mäklare ger sig framför allt fler av de som inte berörs av kreditrestriktioner ut på marknaden, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Majoriteten av mäklarkåren tror fortsatt på en stabil utveckling av såväl pris som utbud och efterfrågan på både småhus och bostadsrätter.

  • 66 procent tror på oförändrade priser på småhusmarknaden och 65 procent tror på oförändrade priser på bostadsrätter.
  • Tron på stigande priser är något starkare bland småhusmäklarna, där 27 procent bedömer att priserna kommer stiga under årets sista kvartal. Det är en ökning med 5 procentenheter jämfört med förra undersökningen som avsåg kvartal tre. Motsvarande andel på bostadsrättsmarknaden är 23 procent.
  • Allt färre småhusmäklare tror att utbudet ökar. Jämfört med förra undersökningen är det 12 procentenheter färre som tror att utbudet av småhus kommer att öka under perioden. Det beror delvis på en stark tro på snabba försäljningar. Även om försäljningarna nu som regel tar längre tid än tidigare menar 52 procent av fastighetsmäklarna i undersökningen att det tar mellan 2-4 veckor att sälja ett småhus från första visningen.
  • För bostadsrättsmarknaden är förändringen i fastighetsmäklarnas prognos jämfört med det tredje kvartalet liten. Andelen som tror på ökande priser har ökat med 3 procentenheter jämfört med förra undersökningen.

Ta del av hela rapporten här.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...