De tillbringar mest tid i duschen

av Admin

Årets sommar har slagit värmerekord och visst kan det vara skönt att ta sig en svalkande dusch. En ny kartläggning från sanitetsleverantören GROHE visar att en majoritet av svenskarna vanligtvis duschar mellan tre och tio minuter. Men vilka tillbringar egentligen mest tid under duschstrålen? De äldre är mest medvetna över sin vattenförbrukning. Medan männen och storstadsbor är de som tar flest duschar.

För tredje året i rad lanserar GROHE rapporten Vattenbarometern i syfte att belysa nordbornas vattenförbrukning. Årets upplaga visar att 38 procent av svenskarna tillbringar mellan sex och tio minuter i duschen. Så många som en av fyra uppger att de duschar längre än så, mellan 11 och 60 minuter. Dessutom visar årets undersökning att majoriteten av svenskarna duschar varannan dag eller oftare än så. Detta uppger hela 66 procent, vilket är en minskning med föregående års 70 procent. Mest medvetna över sin vattenförbrukning är de äldre. Bland de svarande i åldersgruppen 31–50 år uppger majoriteten att de tillbringar mellan 3-5 minuter i duschen. Resultaten visar även att de som bor i mindre städer och glesbygd tenderar att duscha mer sällan än de som bor i storstad. Nästan en av tio av dem som bor i mindre städer och glesbygd duschar endast en gång i veckan.

– Om man tittar på svenskarnas duschvanor så kan vi se att särskilt unga och de som bor i storstäder är dem som duschar längst eller flest gånger. Detta kan bero på att man antagligen bor i lägenhet och då kanske inte är lika medveten om sin vattenförbrukning som om man hade bott i hus eller villa. Genom att ta en kortare dusch kan man bespara en del vatten och att bli medveten om detta är ett bra första steg mot en mer hållbar vattenförbrukning, säger Christina Holmberg, PR & Communications Manager på GROHE.

Kvinnor och män – skillnader mellan könen
Av kvinnorna uppger 40 procent att de tillbringar mellan sex och tio minuter i duschen men med en lägre frekvens i antalet duschar. Bland männen uppger fyra av tio att de tar en dusch på 3–5 minuter. Däremot har männen en högre frekvens när det kommer till antalet duschar, då nästan hälften uppger att de duschar minst en gång varje dag.

Läs hela rapporten för Vattenbarometern 2021 här: http://thewaterbarometer.com/se/

Om undersökningen
Undersökningen är utförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på uppdrag av GROHE. Statistiken har samlats in genom en webbenkät under perioden 22–29 april 2021 med respondenter från Sverige, Danmark, Norge och Finland i åldrarna 18–65 år. Sammanlagt har 6 358 respondenter deltagit och resultatet är riksrepresentativt med en signifikansnivå på 95 procent.

Om kartläggningen
Uppgifterna om städernas vattenförbrukning är hämtad från respektive kommun eller hos kommunens vattenleverantör i de tre största kommunerna i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Förbrukningen bygger på allt debiterat vatten i respektive kommun under 2020. Snittet har tagits fram genom att dividera antalet liter på antalet invånare i respektive kommun.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...