Därför är coworking framtiden

av Admin

Att arbeta hemifrån har för många blivit vardag. Men med fortsatt hemarbete kommer även ett ökat behov av arbetsanpassad yta. Därför kan det vara läge att som bostadsrättsförening bygga om en gemensam yta i huset till kontorsdel – också kallad coworking-yta. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB reder ut lagen och tipsar om hur föreningar bör tänka vid ombyggnation.

Att jobba hemifrån har som följd av pandemin snarare blivit regel än undantag för många svenskar. Samtidigt har en önskan om miljöombyte och möjlighet till en ordentlig kontorsplats börjat växa fram. Coworking trenden har varit på svag uppgång, men när vi nu går in i ytterligare ett år av hemmaarbete kan intresset bli allt större. Bostadsrättsföreningar kan dessutom tjäna på att förädla en gemensam yta i bostadshuset till kontorsplats.

– Vi spår en framtid där vi med pandemin i ryggen kommer arbeta allt mer aktivitetsbaserat. Att då ha nära tillgång till en separat kontorsdel är väldigt smidigt för de boende. Det är även attraktivt ur ett sälj- och köpperspektiv. En gemensam kontorsyta i fastigheten kan höja bostadens värde då det bl.a. innebär att man inte behöver ett extra utrymme för kontor i lägenheten. En omvandling kan dessutom generera intäkter till föreningen om man väljer att hyra ut platserna externt. Coworking-ytor som ligger centralt i exempelvis Malmö, Göteborg eller Stockholm kan vara attraktiva för utomstående företag, säger Jesper Kristensen, Regionchef Syd på Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Men att uppföra en coworking-del i huset kräver förarbete och kalkylering. Därför är det en god idé att ta hjälp av en extern projektledare som är expert på ombyggnationer. På så vis kan utgifter och vinst räknas på, samtidigt som allt ifrån ljussättning till ventilation och brandskydd tas i beaktning.

– I ett första steg bör föreningen sätta ambitionsnivån. Väljer man att enbart erbjuda ytan till husets boende bör man tänka över vilket typ av system som ska implementeras. Ska kostnaden för att utnyttja ytan ingå i årsavgiften, eller ska den ligga enskilt? Om man enbart erbjuder ytan internt blir det inte en lika stor apparat som om den även ska erbjudas externt till exempelvis ett kommersiellt coworking-företag. Men vad man än landar i så måste en ombyggnation ske, därför är det alltid en bra tanke att ta in professionell hjälp, säger Jesper Kristensen, Regionchef Syd på Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Vad säger lagen?
Trots att det kan bli såväl lönsamt för en bostadsrättsförening att förädla en yta i huset, som det kan bli en tillgång för medlemmarna, är det viktigt att hålla sig inom lagens ramar.

– För att genomföra en ombyggnation med coworking som syfte krävs ett stämmobeslut då det är en väsentlig förändring av huset. Värt att komma ihåg är även att om föreningen väljer att upplåta en del av huset mot ersättning, exempelvis vid uthyrning till externa gäster, kan de bli ofrivillig hyresvärd.

Nyttjanderättshavare kan få indirekt besittningsskydd, dvs. rätt till ekonomisk kompensation om avtalet upphör. Coworking-konceptet innebär dock möjligheter att använda en yta i huset utan långvariga bindningar till traditionella hyreskontrakt. Ytan kan växa, krympa eller variera efter behov. Här gäller det att tänka rätt och utforma tillvägagångssätt så man inte hamnar i jordabalkens detaljerade lagregler, säger Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...