Byggfabriken firar 25 år och öppnar upp för Norge och Danmark

av Admin

Byggfabriken har sedan starten utmanat och utvecklat byggnadsvården i Sverige. Nu, i samband med 25-årsfirandet, satsar Byggfabriken på e-handel i både Norge och Danmark, med målsättning att modernisera byggnadsvården och göra den mer tillåtande och tillgänglig även i grannländerna.

När Byggfabriken hängde upp sin första butiksskylt för mer än 20 år sedan saknades det någon som tog ett samlat grepp om det vi kallar byggnadsvård. Idag har det blivit en folkrörelse. Byggfabriken ville ge folk en ärlig chans att ta sig an sin funkisvilla, sekelskifteslägenhet och allt däremellan och insåg att om det skulle vara möjligt måste det finnas någon som tillhandahåller alla de produkter och den kunskap som verkligen behövs. Det saknades någon som tog det ansvaret. Det behövdes en byggfabrik.

Byggfabriken uppstod ur ett behov av material för byggnadsvård och renovering i en tid då det mesta skulle gå snabbt. Andra värden än långsiktighet och omsorg om genuina miljöer var viktigare. Idag, 25 år senare, har det visat sig att det är just dessa värden som har kommit att bli något av det allra viktigaste. Byggnadsvård har istället för att stå för bakåtsträvande kommit att stå för varsamhet och långsiktigt tänkande med material som åldras väl, färger utan gifter och en källa av kunskap värd att ösa ur för framtiden.

Den egna produktionen är en stor del av företagets filosofi och helhetstänk. Som ett startskott för det nya året har Byggfabriken tagit fram en poster som ger överblick över ”nästan allt Byggfabriken någonsin gjort”. Byggfabriken har som princip att jobba så nära producenten som möjligt och hålla nere det geografiska avståndet. Det gäller inte minst den egna produktionen som sker i tätt samarbete med få tillverkare med småskalighet, hantverksskicklighet och långsiktig kvalitet som ledord. Allt med omsorg om framtiden.

Byggfabrikens vision är att modernisera byggnadsvården och göra den tillgänglig för alla. En vision som sätter agendan på Byggfabriken på daglig basis. – Vi har genom åren jobbat hårt mot vår vision och tack vare det lyckats åstadkomma en hel del. Vi har skapat rum för byggnadsvården i staden och lägenheten från att tidigare mest ha handlat om huset på landet. Vi har, tack vare vårt funkisnörderi, inkluderat funkisen i begreppet byggnadsvård. Framförallt har vi bytt ut antikvariska pekpinnar inom byggnadsvården och fört in mer tillåtande förhållningssätt med ett sortiment som bjuder på valmöjligheter, säger Joakim Karlstedt, en av Byggfabrikens grundare.

Under året som gått har Byggfabriken rekryterat målmedvetet och bland annat förstärkt säljdrivande funktioner som e-Commerce Manager och marknadsavdelningen. Under 2023 står Byggfabriken inför nya, stora möjligheter med en ny e-handelsplattform och nya samarbeten som bland annat innefattar ett nytt showroom för Byggfabrikenkök mitt i Malmö med öppning under våren. Och i samband med 25-årsfirandet satsar Byggfabriken på e-handel i både Norge och Danmark. – När det kommer till byggnadsvård är Sverige ett föregångsland. Men alla marknader ser olika ut och det gäller att förstå behoven på respektive marknad. Vi har lagt ner ett gediget arbete på att förstå våra nya marknader. Nu vill vi inspirera våra grannländer till en mer tillåtande och lustfylld byggnadsvård, säger Joakim Karlstedt.

– Vi är glada och stolta över allt vi åstadkommit under våra 25 år och ser fram emot allt som komma skall. Men den positiva kraft inom byggnadsvård som sprider sig i vårt avlånga land just nu upprätthålls inte av oss. De kök som med kärlek restaureras istället för att förpassas till historien, den förståelse som ges till alla de små förzinkade fönsterbeslag när de får hänga ute en säsong innan de målas, allt det och däremellan sker tack vare alla entusiaster där ute. Det är deras förtjänst att modern byggnadsvård har blivit vad det är. Och det betyder allt, säger Dan Jensen, Byggfabrikens andra grundare.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...