Bra drag i bygghandeln under årets första tre kvartal

av Admin

Under årets första nio månader ökade försäljningen i den byggvarurelaterade detaljhandeln med 12 procent jämfört med samma period förra året enligt Navets löpande månadsindikatorer, Marknadssignaler och prognoser. 

Särskilt kraftig ökning skedde under perioden april-juli i år jämfört med 2019. Ökningen har däremot dämpats efter sommaren. Det är flera faktorer som ligger bakom den positiva utvecklingen i år, säger Jens Linderoth som är analysansvarig på Navet. Att vi tvingats spendera mer tid i hemmet och även hållit oss på hemmaplan under semestern har lett till att många tagit tag i ombyggnads och renoveringsprojekt i villan eller fritidshuset. Trots ett kraftigt fall i konjunkturen och en ökad arbetslöshet har bostadspriserna hittills inte påverkats negativt, tvärtom. Aktiviteten på marknaden och försäljningspriserna har snarare gått i taket, vilket också bör vara en förklaring bakom den starka utvecklingen för försäljningen av byggrelaterade produkter avslutar Jens.

Källa: NAVET Analytics

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...