Bostadsrättspriserna uppåt i november

av Admin

Under november ökade priserna på bostadsrätter med +1% medan priserna på villor var oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis har ökat något till +7% för bostadsrätter och oförändrat för villor jämfört med föregående månad på +11%. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. 

Bostadsrätter

Den senaste månaden steg priserna i storstadsområdena med +2% i Storstockholm och +1% i Stormalmö medan de var oförändrade i Storgöteborg. I innerstäderna ökade priserna med +1% i Stockholm och Malmö medan de minskade med -1% i centrala Göteborg, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

Den senaste månaden noterar vi ökningar i samtliga storstadsområden på +1%. Att rikssiffran är lägre beror på att prisnivån på villor sålda utanför storstadsområdena, som står för 70% av antalet, var oförändrade under november. Årstakterna varierar, +10% i Storgöteborg medan såväl Storstockholm som Stormalmö ligger på +14%, säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Antal sålda bostäder fortsätter att vara högt. Under november såldes nästan 11.000 bostadsrätter vilket är 6% fler än samma månad förra året. Antal sålda villor var 3.400 vilket var 9% fler än förra året. Totalt under årets första 11 månader har det sålts nästan 150.000 permanentbostäder vilket är 5% fler än motsvarande månader förra året, avslutar Per-Arne Sandegren.

Mäklarsamfundets kommentar

Nästan hälften av Mäklarsamfundets medlemmar har spått stigande priser och lågt utbud på framför allt villamarknaden under sista kvartalet. När året nu börjar gå mot sitt slut kan vi konstatera att den prognosen var träffsäker. Den höga aktiviteten på bostadsmarknaden beror, utöver den numera välkända coronaeffekten, mycket på låga räntor, lågt utbud och den förda stimulanspolitiken. En viktig faktor har också varit branschens snabba omställning och hårda arbete med trygga och tydliga smittskyddsrutiner vid visningar, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.
Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, november 2020

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 1% + 4% + 7% 42 784
Centrala Stockholm + 1% + 4% + 7% 98 146
Stor-Stockholm + 2% + 7% + 7% 63 596
Centrala Göteborg – 1% – 1% + 3% 62 490
Stor-Göteborg ± 0% ± 0% + 3% 46 228
Centrala Malmö + 1% + 6% + 7% 35 587
Stor-Malmö + 1% + 4% + 9% 32 641

Statistiken baseras på försäljningen av 36 351 bostadsrätter under september 2020 – november 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2020 – augusti 2020, tolvmånaderssiffran med september 2019 – november 2019 och i enmånadssiffran jämförs augusti 2020 – oktober 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, november 2020

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ± 0% + 3% + 11% 3 697 000
Stor-Stockholm + 1% + 6% + 14% 6 732 000
Stor-Göteborg + 1% + 4% + 10% 5 304 000
Stor-Malmö + 1% + 6% + 14% 4 536 000

Statistiken baseras på försäljningen av 16 941 villor under september 2020 – november 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2020 – augusti 2020, tolvmånaderssiffran med september 2019 – november 2019 och i enmånadssiffran jämförs augusti 2020 – oktober 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 12% 1 987 000

Statistiken baseras på försäljningen av 6 452 fritidshus mellan december 2019 och november 2020. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

 

Nästa pressmeddelande publiceras den 14 januari 2021 kl 06:00

Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB – Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationen Mäklarsamfundet.

www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...