”Bostadsbristen är akut – investeringsstödet måste återinföras” – Hyresgästföreningen och Byggnads besöker Boden och Luleå

av Admin

Torsdag 20 oktober reser Byggnads ordförande Johan Lindholm och Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder gemensamt till Luleå och Boden för att diskutera bostadsbristen som hotar hindra regionens industrisatsningar.

Luleå/Boden är en av flera regioner i norra Sverige som expanderar kraftigt just nu och under de kommande åren kan det anlända upp till 5 000 nya arbetare bara till Boden. Samtidigt kämpar regionen med en alltmer akut bostadsbrist. 

Det statliga investeringsstödet bidrog till att över 50 000 hyresrätter med rimlig hyra byggdes eller påbörjades under fyra år, fram till att det togs bort i M/KD budgeten 2021. Nu kräver organisationerna att det återinförs. 

– I en allt osäkrare konjunktur är det statliga investeringsstödet helt avgörande för att byggtakten ska kunna upprätthållas. Det är upp till bevis för nya regeringen. Sitter man på händerna här riskerar man att både förvärra konjunkturläget och hindra nyindustrialiseringen, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads. 

– Den gröna nyindustrialiseringen är beroende av att vi får fram bra bostäder som människor har råd att bo i. När orter som Boden och Skellefteå växer, behövs fler yrken och fler bostäder. Därför är det oroande att byggtakten avtar. Ska vi fortsätta ligga i framkant i den gröna omställningen får vi inte slå av på takten, staten kan inte vara passiv. Antingen måste investeringsstödet återinföras, eller ett förmånligt bygglån, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen. 

Under dagen kommer arbetsplatsbesök göras, samt möten hållas med kommunföreträdare och representanter för företaget H2 Green Steel AB. Tid för media finns. Kontakta pressansvariga nedan.  

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...