Best Transport och Qlocx satsar – digitala lås i byggbranschen

av Admin

Nu har Best Transport genomfört sina första leveranser till Qlocx-containrar på
byggarbetsplatser i Göteborg. Transportaktörens samarbete med Qlocx flyttar
byggbranschen ett steg in i digitaliseringen och säkrar en smidig och trygg leverans av varor från leverantör till byggentreprenör. Utan att budet ens behöver beträda bygget. Framöver kommer byggarbetsplatser i landets övriga storstadsregioner kunna få sina leveranser till containrar med digitala lås, oavsett tidpunkt på dygnet. 

Att på ett säkert sätt leverera varor och maskiner under såväl dag- som nattid till landets
byggarbetsplatser. Det är kärnan i Best Transports och Qlocx nya satsning på
företagsleveranser som nu har gjort sina första utkörningar till containrar med Qlocx
digitala lås på byggarbetsplatser i Göteborg. Inom kort kommer tjänsten även att rullas ut
i både Stockholm och Malmö.

– Vi ser med stor tillförsikt på att vi nu börjat förse byggarbetsplatser med varor på ett
säkert och flexibelt sätt. Den här satsningen från Best Transport och Qlocx möjliggör en
digital leveransprocess som transportaktörer, leverantörer och inte minst exploatören
tjänar på. Det är även roligt att det fleråriga samarbetet med Qlocx nu även bär frukt
gällande smarta företagsleveranser, säger Niklas Knight, VD på Best Transport.

Skapar tryggare byggarbetsplatser
Tjänsten resulterar i flexibla leveranser på udda tider och tryggare arbetsplatser.
Leveranserna sker till en Qlocx-försedd container som är placerad i skalskyddet till
byggarbetsplatsen med en dörr för transportörer på utsidan. Där lämnar budet varorna och
mottagaren får sedan en digital avisering om varornas ankomst. Det innebär att buden inte
behöver beträda byggarbetsplatsen, leta reda på mottagare och störa i deras arbete.
Dessutom minskar en digital leveransprocess antalet obehöriga personer på landets
byggarbetsplatser.

– Ur ett säkerhetsperspektiv är smidiga leveranser utan att mottagaren behöver avbryta sitt
arbete eller att budet behöver beträda byggarbetsplatsen, rätt väg att gå. Det är en bild även
våra kunder i byggbranschen delar. Att erbjuda trygga och framförallt säkra leveranser på
mottagarens villkor är en grundbult i vårt erbjudande och den här satsningen möjliggör att vi
kan erbjuda just det, säger Niklas Knight.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...