Järfälla markanvisar för fler bostadsrätter i Jakobsberg

av Admin

Järfälla kommun ger markanvisning till Möller & Partners för byggnation av bostadsrätter i Jakobsberg. Det är detaljplaneområdet Tallbohov som får ett efterlängtat tillskott av bostadsrätter vilket skapar fler boendealternativ i området. 

Företaget Möller & Partners får av kommunen en markanvisning för byggnation av mellan 150-200 bostäder i Jakobsberg efter att ha vunnit en markanvisningstävling. Bostäderna omfattar både radhus och lägenheter varav merparten kommer att upplåtas som bostadsrätter, och det kommer även att finnas inslag av hyresrätter och äganderätter. Det är i detaljplaneområdets södra del som lägenheterna ska byggas, där kommunen samtidigt markanvisat till en annan aktör för ytterligare 140 bostadsrätter. I den norra delen av planområdet har Järfälla kommun sedan tidigare avtal med en bostadsutvecklare om uppförande av cirka 270 lägenheter.

– Tillskottet av bostadsrätter och blandningen av bostadstyper bidrar positivt till området. Det känns väldigt bra att vi på det här sättet kan fortsätta att utveckla Söderhöjden, säger Nikoletta Josza (L), kommunalråd.

Möller & Partners har under 2017 och 2018 byggt och färdigställt bostäder i Järfälla, närmare bestämt Alléparken i Jakobsberg.

– Vi har tidigare goda erfarenheter från samarbetet med kommunen så är vi entusiastiska över att återigen ha fått förtroende att utveckla bostäder som en del av kommunens spännande tillväxt. Med stort fokus på att bevara den naturliga känslan i området samt genom varierande bebyggelse och blandade upplåtelseformer kan vi bidra till att stärka området ur en social och trygghetsaspekt säger Tommy Lindblom, projektchef på Möller & Partners.

Järfälla kommun antog i juni 2017 en ny detaljplan för området Tallbohov i Jakobsberg.Detaljplanen ligger i södra Jakobsberg mellan E18 och Söderhöjden i höjd med Barkarby handelsplats.

Beslut om markanvisning togs av kommunstyrelsen i Järfälla den 28 januari.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...