XL-BYGG Kompaniet AB förvärvar Spillersboda Byggmarknad AB

av Admin

XL-BYGG Kompaniet AB, har nu kommit överens med ägarna i Spillersboda Byggmarknad AB, att förvärva 100 % av aktierna i bolaget. Linus Carling och Arne Landberg har sedan 2016 drivit bolaget. 

-Tiden var mogen för att ta bolaget vidare i nästa steg, säger Linus Carling, VD Spillersboda Byggmarknad.

Spillersboda Byggmarknad omsätter drygt 22 Mkr och har 6 medarbetare.

-Denna anläggning passar bra in i vår grupp och förstärker servicegraden till våra kunder, säger Magnus Svedjebrant, VD XL-BYGG Kompaniet AB.

-För vår del attraherades vi av möjligheten att kunna tillhöra en större koncern med en lokal entreprenörsanda, säger Linus Carling, som tillsammans med Arne Landberg ägt bolaget.

Tillträdesdag för ägarförändringen är 28 juni 2019.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...