Tengbom stärker sitt erbjudande inom affärsutveckling

av Admin

Tengbom har rekryterat tre nya affärsutvecklare för att stärka och bredda erbjudandet inom samhällsutveckling, hållbarhet och inredningsarkitektur.

Bild: Robert Fekete, Anna Lundberg, Fanny Stenberg

Under 2023 har Tengbom utvidgat sin expertis inom affärsutveckling genom tillskottet av tre nya affärsutvecklare. Det innebär att arkitektkontoret nu har tretton affärsutvecklare som täcker in samtliga tjänsteområden.

­— I rådande lågkonjunktur står arkitektbranschen inför utmaningar som kräver strategiska och kundnära lösningar, säger Niklas Svensson, affärsutvecklingschef. Vi måste fortsätta att utveckla vår affär för att möta våra kunders behov och marknadens efterfrågan. Inte minst i region norr där vi ser en ökad efterfrågan på kompetens, inte enbart avseende nyetableringsprojekt utan även för att planera och bygga samhällen där folk kan och vill leva – men också stanna kvar.

Anna Lundberg är affärsutvecklare för Tengboms tre kontor i region norr – Umeå, Piteå och Luleå. Fanny Stenberg och Robert Fekete är nya affärsutvecklare på Tengboms stockholmskontor med uppdrag att utveckla affärer inom framför allt stadsutveckling, hållbarhet och inredning.

Anna Lundberg kommer senast från LINK Arkitektur och rollen som regionchef. Innan dess var hon kontorschef på Sweco Architects. Anna är arkitekt, uppväxt i Norrbotten, ordförande i Sveriges Arkitekter Övre Norrland, och har över 20 års erfarenhet av arbete med arkitektur- och designprojekt av olika omfattning. Från planering till byggnader, interiörer och produktdesign – främst inom kommersiell sektor och samhällsbyggande.

Fanny Stenberg kommer senast från Codesign i ledningsgrupp och som kundansvarig arkitekt. Hon har tidigare bland annat arbetat på Studio Stockholm och H&M Global Store Development, i roller både som gruppchef och kreativ ledare. Fanny har över 15 års erfarenhet av projektledning och designutveckling för inredning- och arkitekturprojekt, främst inom kommersiell sektor. På Tengbom kommer Fanny att fokusera på inredningsarkitektur, kommersiella fastigheter och hållbarhetsstrategi.

Robert Fekete kommer senast från rollen som kontorschef på Krook & Tjäder, samt danska Juul Frost Arkitekter där han under många år arbetade med stadsutveckling, nätverkande och kundrelationer. På Tengbom arbetar han med komplexa projekt och processer med arkitekturen som medel och hållbarhet och kundnytta som mål.

Tengbom har det senaste åren bland annat förvärvat MAF arkitekter, med fyra kontor i Stockholm, Umeå, Piteå och Luleå. Bland Tengboms aktuella projekt finns ombyggnationen av Stallarna (gamla I20) i Umeå, Arlandas nya marknadsplats och säkerhetskontroll och Helsingborg centralstation.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...