Radonova och Funktionskontrollanterna i Sverige inleder samarbete

av Admin

Ventilationen är ofta en mycket viktig del när det gäller att hantera och vid behov åtgärda radonhalterna i en fastighet, särskilt arbetsplatser. För att dela kunskap och erfarenheter på det här området har Radonova och Funktionskontrollanterna i Sverige (FunkiS) inlett ett samarbete.

Som ett första steg genomför Radonova och FunkiS den 23 november en endagsutbildning där FunkiS medlemmar kan lära sig mer om radon och radonmätning. Utbildningen omfattar bland annat grundläggande information om radon, hälsorisker, mätmetoder, metodbeskrivning, demonstration av instrument, möjliga åtgärder och praktiska övningar.

– Det känns väldigt bra och naturligt att få dela kunskap och erfarenheter med FunkiS medlemmar. De har en viktig roll när det gäller att minska de hälsorisker som uppstår när människor exponeras för förhöjda radonhalter. Genom att kontrollera luftflöden och optimera ventilationen går det i de flesta fall att sänka radonhalten i en fastighet. Att vi nu kan anordna en utbildning känns som ett bra första steg på ett samarbete, kommenterar Maria Häggmark, Radonova Laboratories.

FunkiS medlemmar kan anmäla sig till utbildningen här»

Obs! I mån av plats kan även icke-medlemmar anmäla sig till utbildningen. Kontakta vid intresse maria.haggmark@radonova.se, 018-56 88 63.

Kort om radon och ventilation
Vid förhöjda radonhalter krävs åtgärder och en viktig del av dessa är att man kontrollerar fastighetens luftflöden. Flöden kan optimeras med befintlig ventilation eller annan utrustning som installeras, till exempel radonsugar eller radonbrunnar. För att detta ska genomföras på ett korrekt sätt måste man samtidigt veta vilken typ av radonmätning som ska genomföras.

Kort om Funktionskontrollanterna i Sverige
Funktionskontrollanterna i Sverige bildades i juni 1993. Initieringen skedde bl.a. av Boverkets ventilationsansvarige handläggare som ansåg att det behövdes en organisation som tolkade och samordnade ”Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem” (SFS 1991:1273) för alla de befattningshavare som skulle utföra arbetet. FunkiS användes från början som föreningens arbetsnamn. I dag är det en väletablerad förening med cirka 1 200 medlemmar.

För mer information om radon och radonmätning besök https://radonova.se

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...