Outokumpu är den första tillverkaren av rostfritt stål som erbjuder ett produktspecifikt koldioxidavtryck på sina produkter baserat på kontinuerlig produktionsdata

av Admin

Outokumpu strävar efter att hjälpa sina kunder att minska sina klimatutsläpp. Som ett led i sitt kontinuerliga utvecklingsarbete är Outokumpu den första producenten av rostfritt stål som kan erbjuda ett produktspecifikt koldioxidavtryck för sina produkter av rostfritt stål. Detta kommer både att hjälpa kunderna med deras utsläppsminskningsmål och främja Outokumpus långsiktiga klimatmål* och hållbarhetsstrategi.  

”Som världsledare inom hållbart rostfritt stål går vi i bräschen för att ta hela industrin framåt. Samtidigt som kunderna ägnar mer uppmärksamhet åt att minska sina utsläpp, så efterfrågar de mer specifik information om koldioxidavtrycket för varje produkt och lösning. Vi är stolta över att vara den första producenten av rostfritt stål som kan tillhandahålla den här informationen för produkter som tillverkas på våra anläggningar i Europa. Nu kan kunderna utnyttja data för att beräkna koldioxidavtrycken för sina produkter och lansera mer hållbara lösningar på marknaden”, säger Stefan Erdmann, Chief Technology Officer & Group Sustainability på Outokumpu.

En utmärkande egenskap för den beräkningsmodell som Outokumpu använder är att den baseras på kontinuerlig uppföljning av produktionsdata.

”Utöver värde för kunden, så ger de produktspecifika koldioxidavtrycken Outokumpus hållbarhetsarbete full transparens”, fortsätter Erdmann.

Transportbranschen ett utmärkt exempel på brådskande behov av utsläppsminskningsåtgärder

En av de branscher som tjänar på produktspecifika koldioxidavtryck är transporter. Transporter står för 21 % av de globala koldioxidutsläppen och utsläppen från transportsektorn förväntas växa med 20 % till 2050**. Biobränslen och elfordonslösningar används redan för att minska utsläppen från tung vägtrafik, men vi behöver även använda andra lösningar. Minskningen av utsläpp från ett nytt fordon påverkas även av exempelvis det stålmaterial som används vid tillverkningen av bilen och dess koldioxidavtryck.

”Vägtransporter, särskilt bussar och långfärdsbussar, är ett område där rostfritt stål kan ha en högst betydande effekt när det gäller att åstadkomma koldioxidneutral mobilitet. Företag i branschen har ambitiösa klimatmål och slutkundernas krav, såväl som kraven från alla större OEM-tillverkare, vägleder klimatarbetet framåt. Med den här funktionen är det även intressant att se hur kunderna nu kan ta fram koldioxidutsläppsoptimerade produkter för kommande tillämpningar – till exempel nästa generationens fordon”, säger Markus Buckner, Head of Mobility & Transport på Outokumpu.

”Idag beräknar och rapporterar många företag direkta och indirekta utsläpp, men det finns ett växande behov av att minska alla övriga indirekta utsläpp från ett företags värdekedja. För att kunna beräkna de totala koldioxidutsläppen nedåt i leveranskedjan måste insatsvarans koldioxideffekt vara känd – och därför behövs produktspecifik information. Outokumpu har en enastående position när det gäller att utveckla stålindustrin, i egenskap av att vara den enda producenten av rostfritt stål som rapporterar utsläpp från alla tre scopen och som har ledarrollen i att använda över 90 % återvunnet material globalt”, fortsätter Buckner.

*) Outokumpus klimatmål är att minska koldioxidutsläppen med 42 % till 2030 från basåret 2016. Det innebär en utsläppsminskning på 14 % senast vid slutet av 2025 från 2021 års nivåer, i enlighet med Science-Based Targets-initiativets 1,5-gradersmål. Outokumpu är den enda producenten av rostfritt stål som har ett klimatmål som är godkänt av initiativet.

**) https://www.weforum.org/agenda/2021/11/global-transport-carbon-emissions-decarbonise/

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...