Mattias Broström tillträder som VD för NYAB Infrastruktur

av Admin

NYAB Infrastruktur har haft en kraftig utveckling sedan det grundades 2017 och är verksamma i en marknad där investeringarna ökar. För att möta kundernas nuvarande och framtida ökade efterfrågan på underhåll och nybyggnation av infrastruktur tillsätts Mattias Broström som VD för NYAB Infrastruktur den fjärde mars 2024.

Mattias har en gedigen erfarenhet inom infrastruktur och energi. Han kommer närmast från en roll som VD på Älvsbyns Energi och har under sin karriär haft ett högt antal ledande befattningar på både kund- och entreprenörssidan. Mattias kommer även att ingå i NYAB:s ledningsgrupp för Sverige.

”Jag ser fram emot utmaningen att fortsätta utveckla NYAB Infrastruktur. Förutsättningarna att lyckas är mycket bra. De två ledande personerna under uppstartsfasen, Magnus Granljung och Björn Lindbäck, är kvar. Magnus fortsätter som landschef för Sverige, medan Björn tar en specialiserad roll som kalkylchef. Detta ger oss goda förutsättningar att fortsätta utvecklingen med större volymer och hög kvalitet utan att tappa tempo”, säger Mattias Broström.

NYAB Infrastruktur är ett dotterbolag i NYAB-koncernen. Specialiserat på utmanande väg-, järnvägs- och brobyggnationer, Vatten och Avlopp samt underhåll av statlig och kommunal infrastruktur.

NYAB är grundat i Luleå, Sverige och är idag registrerat i Finland och noterat på Nasdaq First North Helsingfors. För närvarande förbereder NYAB ett byte av hemvist till Sverige och siktar på en samtidig notering på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under 2024.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...