Kommentar till Mäklarstatistik: Svårt för bostadskonsumenter att navigera

av Admin

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på fortsatt sjunkande bostadspriser. Många faktorer samverkar och skapar fortsatt osäkerhet hos bostadskonsumenterna och de höga energipriserna avspeglas i större prisnedgång för villor, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån. Se Fastighetsbyråns råd till säljare och köpare nedan.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter i riket sjönk med 1 % i september medan villapriserna sjönk med 2 %. På tre månader har priserna på bostadsrätter i riket sjunkit 7 % och villapriserna med 5 %.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

 • Den senaste räntehöjningen och de höga energipriserna fortsätter att skapa osäkerhet, prisnedgångar och betydliga färre avslutade bostadsaffärer. Många konsumenter har svårt att navigera i den här marknaden, vilket är naturligt. Det går dock att göra lyckade bostadsaffärer men det kräver att både säljare och köpare är ännu mer pålästa och förberedda än vanligt, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.
 • Trenden att villapriserna sjunker mer än bostadsrätter håller i sig och kan kopplas till de höga energipriserna. Uppvärmingssystem, förbrukning och vilket elprisområde fastigheten tillhör får större betydelse än tidigare, fortsätter Johan Engström.

Stockholm – Stillastående bostadsrättspriser i Stor-Stockholm
Bostadsrättspriserna sjönk med 1 % i centrala Stockholm i september. I Stor-Stockholm var de stillastående, vilket sticker ut i statistiken som annars visar sjunkande priser. Villapriserna i Stor-Stockholm sjönk med 2 % i september.

 • Marknaden har reagerat som väntat på räntehöjningar och höjda energipriser, med att priserna viker nedåt. Köparna finns kvar men de är beredda att betala mindre än tidigare då kostnaderna har stigit. För de flesta säljare spelar detta mindre roll då de i sin tur köper en ny bostad till lägre pris, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.
 • I Stockholms innerstad har vi haft ett större utbud denna höst än vad som varit normalt de senaste åren, vilket beror på att lägenheter inte säljs av i samma takt som tidigare. Dock har ett trendbrott uppstått nu där det läggs ut färre objekt än tidigare och utbudet har sjunkit något.  Allmän osäkerhet råder där färre än normalt vågar köpa först, vilket också kan ha haft en påverkan på utbudet. Vi säljer det mesta som vi annonserar, även om det tar lite längre tid, vilket är ett tecken på att säljare och köpare har en samsyn på marknaden, säger Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm.

Göteborg – Tydligt sjunkande priser
I centrala Göteborg sjönk bostadsrättspriserna med 3 % i september och i Stor-Göteborg sjönk de med 2 %. Villapriserna i Stor-Göteborg sjönk med 3 % i september.

 • I Göteborg är vår känsla att köpare och säljare har börjat närma sig varandra men att köparna är påverkade av den allmänna osäkerheten. Intresse i att köpa en bostad finns men många köpare ”vågar” ej agera. Fortfarande har media en stor påverkan på bostadsmarknaden där artiklar om ytterligare prisfall påverkar köparna, säger Jimmy Lang, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Lerum.

Malmö – Energikostnader skapar osäkerhet
Bostadsrättspriserna i centrala Malmö gick ner 2 % i augusti medan de gick ner 1 % i Stor-Malmö. Villapriserna i Stor-Malmö sjönk med 3 % i augusti.

 • Att priserna på villor sjunkit mer än bostadsrätter motsvarar känslan. Vi har dock ett stort antal bostäder som inte säljs och därför är det verkliga värdefallet troligtvis något större. Många köpare oroar sig för stigande räntor och inflation. Men den största oron för närvarande är osäkerheten kring hur el- samt uppvärmningskostnader kommer att utvecklas framöver. Det är sannolikt en av anledningarna till att priserna på villor har påverkats mer, säger Jesper Jeschko Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.
 • De flesta säljare följer den ekonomiska utvecklingen och börjar därför att landa in i lägre prisförväntningar vilket är positivt eftersom köpare och säljare då kan mötas. Intressant är att många av våra försäljningar i andra halvan av september var förhandsförsäljningar som annonserades som På gång, fortsätter Jesper Jeschko Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.

FASTIGHETSBYRÅNS RÅD INFÖR HÖSTENS BOSTADSAFFÄR:

FÖR KÖPARE:

 1. Avfärda inte en bostad om utgångspriset ligger över din budget. I dagens marknad kan det finns utrymme för förhandling.
 2. Gå på många visningar och håll koll på slutpriserna. Det hjälper dig både att definiera vad du vill ha och att få koll på prisnivåerna.
 3. Du kan köpa först om du har låg belåning och stora marginaler. Försök då få tillträde till den nya bostaden långt fram i tiden och förbered så att du kan lägga ut din befintliga bostad till försäljning direkt efter köpet.
 4. Gör, som alltid, en noggrann undersökning av bostaden. Var observant på driftkostnader. I vissa fall anges bara historiska siffror, som t ex kan baseras på fasta elavtal. Fråga då efter förbrukningen så att du själv kan räkna ut aktuella kostnader. Just nu är det även extra viktigt att titta noggrant på bostadsrättsföreningens ekonomi. Många påverkas av stigande räntor och kostnadsökningar vilket kan leda till avgiftshöjningar.
 5. Om du är intresserad av en bostad – hör av dig till mäklaren så fort som möjligt och visa ditt intresse. Be att få information om eventuella förhandsvisningar och bud. Även i dagens marknad förekommer förhandsbud och säljare kan vara mer benägna att acceptera dem.

FÖR SÄLJARE:

 1. Ha en helt färsk värdering, kolla statistik och håll koll på vad liknande bostäder i området säljs för – så att du har rätt förväntningar.
 2. Sälj din befintliga bostad innan du köper nytt om du har mindre marginaler – det säkraste kortet i dagens marknad. Försök få god tid till att hitta något nytt innan du måste flytta ut.
 3. Se till att din bostad är i gott skick – det är ännu viktigare när utbudet är stort. Städa, rensa och ta hjälp av homestyling-experter om det behövs. Belysningen är viktig på visningen, speciellt under mörka höst- och vinterdagar.
 4. Utvärdera flera mäklare. Om marknaden är ostadig är det bra att ha en stadig mäklare som du litar på. Välj någon som säljer mycket i ditt område.
 5. Även om du inte vet exakt när du ska sälja är det smart att förbereda din försäljning i god tid. Det minskar stressen när det väl är dags.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...