Få bostadsrättsföreningar utnyttjar det statliga hyresstödet

av Admin

Tusentals hyresvärdar har ansökt om det hyresstöd som regeringen erbjuder till
följd av Coronapandemin. Men hur ser det egentligen ut bland
bostadsrättsföreningarna? I en ny enkätundersökning från SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB framkommer det att 80 procent av de tillfrågade
föreningarna inte gjort några hyresreduceringar för sina lokalhyresgäster, vilket är
ett krav för att ta del av det statliga stödet. 

Som en konsekvens av Coronapandemin beslutade regeringen att hyresvärdar som under perioden 1 april till 30 juni 2020 genomfört hyresreduceringar till den egna hyresgästen skulle få möjlighet till kompensation i form av hyresstöd. Kompensationen utgörs av högst 50 procent av den nedsatta fasta hyran och maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Stödet förutsätter att hyresgästen tillfälligt fått rabatt av hyresvärden på sin fasta hyra. Men i en ny enkätundersökning där SBC låtit närmare 400 bostadsrättsföreningar svara på frågor rörande ekonomi visar det sig att så många som 80 procent inte genomfört några hyresreduceringar för sina lokalhyresgäster, något som är ett krav för att ansöka om hyresstödet.

– Det kan finnas flera olika anledningar till att det funnits en passivare inställning till hyresstödet bland bostadsrättsföreningar. För det första har det förekommit oklarheter kring förordningens innehåll och den har även ändrats under våren. Något som skapat frågor kring bland annat vilken del av hyran som skall sättas ned och vilka branscher stödet gäller för. Sedan ska det tilläggas att det inte finns någon garanti till hyresstöd bara för att föreningen ansöker om det, vilket givetvis kan bidra till oro när man funderar på att bevilja hyresreducering, säger Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Osäkerhet kring ekonomiska konsekvenser
SBC:s undersökning visar även att så många som fyra av tio bostadsrättsföreningar menar att deras medlemmar delvis eller inte alls har koll på de ekonomiska konsekvenser som kan uppstå vid en reducering av hyra till lokalhyresgäster. Närmare hälften uppger att de inte vet om medlemmarna har koll. Eftersom ett beviljat hyresstöd inte täcker hela kostnadsreduceringen måste föreningen och dess medlemmar själva stå för betalningen av resterande hyra om den inte ska utebli.

– Även om det inte finns någon skyldighet att som medlem vara insatt i föreningens ekonomi, är det ett faktum att hyresstödet inte täcker hela hyresreduktionen. Om det genomförts ett styrelsebeslut som medlemmarna inte förstår kan styrelsen ställas till svars och i värsta fall avsättas. Har styrelsen orsakat skada kan föreningen stämma styrelsen. Det sistnämnda kräver dock vårdslöshet, men det kan vara tillräckligt för att avskräcka. Framför allt om föreningen redan innan en hyresreducering är hårt ansatta rent ekonomiskt, säger Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Om undersökningen:
Undersökningen baseras på en webbenkät som skickades ut till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB:s kunder i juli 2020. Totalt svarade cirka 400 bostadsrättsrättsföreningar på enkäten.​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...