Erik Olsson kommenterar bostadsmarknaden

av Admin

Bostadsmarknaden är fortfarande förvånansvärt oberörd av Coronapandemin. Särskilt där bostadspriserna är höga leder ekonomisk osäkerhet och förväntningar på sänkta bostadspriser snarare till att det säljs färre bostäder än till att priserna går ner. Det kan påverka marknaden senare. Det är bra att vi äntligen har fått besked om att kostnaden för reavinstuppskov tas bort. Det är synd att uppskoven görs onödigt förmånliga så de måste begränsas på ett sätt som ger fortsatta inlåsningseffekter. Erik Olsson Bostadsindex visar att efterfrågan är mer räntekänslig än tidigare.

Nu när vi uppdaterade Erik Olsson Bostadsindex skulle hela 61% av visningsbesökarna leta efter billigare bostad om den rörliga bolåneräntan fördubblas till 3%. Förra kvartalet var det bara 47%. Att riksbanken höjer räntan i närtid är osannolikt, men det är viktigt att osäkerheten på världens finansmarknader inte gör att de som finansierar bankernas bostadslån med bostadsobligationer kräver högre ränta för sin risk så bolåneräntorna ökar. Det är tack vare låga bolåneräntor som bostadsmarknaden har stått emot turbulensen så bra. Förutsättningarna att finansiera bostadsköp i termer av räntekostnader, uppskovs- och skatteregler samt hur mycket banken vill låna ut är avgörande för bostadsmarknadens utveckling.

Bristen på besked från regeringen och stödpartierna om hur reglerna för reavinstuppskov blir har minskat rörligheten särskilt på villamarknaden, där många äldre med stora reavinster väntat med att sälja. Det är bra att man äntligen givit besked nu. Att även befintliga uppskov omfattas när mer gynnsamma regler träder i kraft är nödvändigt om äldre skall sälja några bostäder med stor reavinst innan beslutet träder i kraft. Så sent som förra månaden varnade vi dock för att göra uppskoven gratis. Det är onödigt dyrt och leder till skadliga kompensationskrav och begränsningar av uppskoven som gör att de inte räcker till där behovet är som störst. Vårt förslag innebär istället obegränsade reavinstuppskov med en kostnad kopplad till ränteläget så att den följer statens finansieringskostnad och uppskoven alltid automatiskt är lagom attraktiva jämfört med bostadslån.

I vårt förslag kan staten ta betalt för uppskoven utan att det skadar bostadsmarknaden genom att man inte betalar kostnaden för uppskov och reavinst förrän man nettosäljer, och inte behöver pengarna till en ny bostad. Tack vare det behöver staten inte heller lägga enorma kostnader på att sänka skattesatsen för att öka rörligheten. Vårt förslag gör att bostadsmarknaden fungerar bättre utan att det kostar staten en enda krona. Med obegränsade uppskov som knyts till räntan, så de alltid är lagom attraktiva, kan storleken på uppskoven anpassas efter bostadsprisernas och reavinsternas storlek i olika delar av landet. Det är värdefullt då det är där priser och reavinster är högst som rörligheten måste öka mest.

Nu ökar utbudet. Det säljs färre bostäder och försäljningstiden är längre samtidigt som det kommer ut många nya bostäder. Samtliga dessa faktorer ökar utbudet. Samtidigt gör oron för lågkonjunktur, förväntningar om sänkta bostadspriser och ett stort utbud att efterfrågan dämpas. Då blir det svårare att behålla balansen på bostadsmarknaden. Inte minst efter sommaren kan det leda till ett utmanande utbudsöverskott som blir svårt att få bort om det sammanträffar med en sämre ekonomi med lägre sysselsättning och negativ marknadspsykologi. Hittills har bostadsmarknaden snarast stått emot förvånansvärt väl med priser bara en handfull under all time high. Det kan finnas anledning att agera nu.

I Stockholm har osäkra och avvaktande köpare resulterat i att det sålts färre bostäder snarare än att priserna gått ner. Villamarknaden är stark med litet utbud. Utbudet av lägenheter gör att försäljningarna tar längre tid. Mäklarens engagemang och kompetens kan vara avgörande för om bostaden säljs eller inte. Andelen sålda bostäder innan den fyra timmar långa publika visningarna i Stockholm är 10% nu.

I Göteborg såldes färre bostäder i maj än förra året. Vi har fler visningsbesökare nu trots att utbudet av lägenheter är högre än förra året. Villamarknaden är fortsatt stark. Särskilt i västra Sverige, med en stor del av näringslivet kopplat till exportindustrin, beror framtiden mycket på vilka effekter Corona får på sysselsättningen och andra fundamentala faktorer som styr bostadsprisernas utveckling. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen har ökat till 20%.

I Malmöområdet sålde vi på Erik Olsson ovanligt många bostäder, och till historiskt höga priser, i maj. Försäljningarna tar lite längre tid än tidigare, men med engagemang och envishet får vi ändå en låg andel osålt. Villaförsäljningarna går snabbare eftersom utbudet av villor är lägre. Det är fortfarande viktigt att anlita en mäklare med god lokalkännedom och en tydlig försäljningsplan. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen kvar runt ganska låga 10%.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...