Byggmästargruppen skapar ytterligare fördelar med BF9K

av Admin

Som entreprenör och Byggmästare säljer man inga färdiga produkter, utan man säljer en kunskap och förmåga att uppfylla kundernas krav och önskemål. Detta kräver kompetens och engagemang för kundens bästa och att man har klart för sig och förstår hur de ska hantera kvalité-, miljö- och arbetsmiljöfrågorna på ett trovärdigt och tryggt sätt. 

För att vidmakthålla sin position på marknaden som ett välrenommerat byggmästarföretag i Stockholm har Byggmästargruppen Stockholm BMG AB därför låtit certifiera sig enligt Stockholms Byggmästareförenings verksamhetsledningssystem, BF9K.

För mer information om BF9K följ gärna denna länk till en informationsfilm. https://youtu.be/mr_GYtCscLY

– Det är med stor glädje jag nu kan informera våra kunder om att Byggmästargruppen certifierats i enlighet med BF9K säger Bilan Danho, VD på Byggmästargruppen.

Systemet som är direkt anpassat för byggbranschen och företagsanpassat är inte bara en stor tillgång för medarbetare utan skapar även fördelar för kunderna.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...