Bergendahls El hjälpte ICA-butik att mer än halvera sina belysningskostnader

av Admin

I februari påbörjades utfasningen av traditionella lysrör enligt nya lagkrav från EU. Detta innebär på sikt en stor omställning för många verksamheter i Sverige. Framför allt för många fastighetsägare som nu behöver inventera befintlig belysning och byta ut äldre armaturer och lysrör mot moderna motsvarigheter. Bergendahls El erbjuder en lösning som inte bara säkerställer att lagkraven följs utan även genererar stora positiva effekter för såväl plånboken, som inomhusmiljön och klimatpåverkan.

Exempelvis för ICA Kvantum i Frölunda blev energibesparingarna av den uppdaterade belysningen så pass stora att månadskostnaden sjönk med 57%. För att nå dit tog man hjälp av Bergendahls El som genomförde en ljusberäkning, där lösningen blev att minska antalet armaturer och byta ut samtliga till nya led-armaturer. Det resulterade också i en bättre anpassade belysning för såväl kunder som personal.

”De flesta är medvetna om det nya lagkravet, men det är nog inte lika många som vet hur stora positiva effekter, ekonomiskt och miljömässigt, dessa relativt små förändringar skapar. Ju tidigare man gör förändringen, desto större effekter,” säger Martin Andreasson, projektledare på Bergendahls El.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...