Arbetsplatsolyckor – vilken försäkring gäller?

av Admin

Även om säkerhetsarbete och arbetsmiljöfrågor står högt på agendan för svenska byggföretag, sker ändå en hel del arbetsplatsolyckor varje år på svenska byggarbetsplatser. Dessa olyckor är självklart mycket beklagliga i sig, men kan också föra med sig en del komplicerade försäkringsfrågor.

Artikeln är i samarbete med Tryggvi

Först och främst gäller det att reda ut vilken försäkring som ska täcka kostnader och ersättningar efter olyckan. Arbetsplatsolyckor ska alltid anmälas till Försäkringskassan. Detta är något en arbetsgivare är skyldig att göra enligt svensk lag, oavsett omfattning på eventuell skadeföljd. Medarbetare som råkat ut för en arbetsskada kan ha rätt till olika typer av ersättning från offentliga försäkringar som Försäkringskassan, liksom från olika försäkringsbolag som är kopplade till kollektivavtal.

Jämför olycksfallsförsäkring för företag och privatpersoner

När du jämför olycksfallsförsäkring för dig och din familj privat med de olycksfallsförsäkringar som är kopplade till arbete och företag, kommer du sannolikt märka att de skiljer sig något åt. Det beror bland annat på att när en olycka sker på en arbetsplats regleras eventuell ersättning i lag, genom Socialförsäkringsbalken och Skadeståndslagen. En arbetsplatsolycka är med andra ord inte ett reguljärt försäkringsärende.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och säkerheten på en arbetsplats. Det gör att många som råkar ut för en arbetsplatsolycka tänker att det automatiskt är arbetsgivaren som är ersättningsskyldig. Så kan det också vara, i de fall en utredning visar att arbetsgivaren brustit i ansvaret för olyckan. Det vill säga försummat eller aktivt gjort något som varit orsaken till olyckan. Men inte alltid.

Sverige reglerar ersättning för arbetsskador i lag

Om det inte går att fastslå att arbetsgivaren brustit i något som lett fram till olyckan på arbetsplatsen, är ersättningen alltså en fråga för den allmänna socialförsäkringen via Försäkringskassan. Alla som arbetar i Sverige är anslutna till denna försäkring. De som arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal har dessutom ytterligare ersättning att hämta via ett särskilt försäkringsbolag.

Sverige har med andra ord omfattande trygghetssystem på plats vad gäller ersättning och försäkring vid arbetsplatsolyckor. Det är något många svenskar tar för givet, och ses ofta som en självklar del av den svenska välfärden. Men det är värt att komma ihåg att just dessa försäkringar endast gäller olyckor som sker på arbetsplatsen. Privatpersoner (både anställda och företagare) behöver därtill teckna privata olycksfallsförsäkringar, för alla eventuella olyckor som sker utanför arbetstid.

Det kan vara viktigt att läsa på lite om när en olycksfallsförsäkring gäller – till exempel finns en gråzon när man är på väg till sitt arbete. En skada som från en olycka på väg till jobbet kan i vissa fall klassas som en arbetsskada. När du jämför olycksfallsförsäkringar är det klokt att be om tydlig information vad gäller resor till och från arbetet. Detta för att förhindra ett långdraget försäkringsärende där olika försäkringsbolag utreder vems ansvar olyckan faller under.

Mer information om arbetsplatsolyckor och ersättningar

Den som vill veta mer om arbetsplatsolyckor och ersättningar kan konsultera Arbetsmiljöverket. Deras hemsida erbjuder omfattande statistik för olika typer av arbetsplatsolyckor och matnyttig information för dig med arbetsgivaransvar. Vissa branscher är av naturliga skäl mer drabbade av arbetsplatsolyckor än andra. Byggbranschen och tyngre industrier är exempel på sådana branscher.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...