Världscancerdagen – ”Den svenska snuseffekten behövs i Europa”

av Admin

Varje år uppmärksammas Världscancerdagen den 4 februari. Snusjournalen ser det som ett tillfälle att fira Sveriges unikt låga cancerförekomst till följd av tobaksbruk och samtidigt sprida kunskap om vad Sverige kan göra för att färre ska drabbas av cancer.

Världscancerdagen instiftades för 23 år sedan på initiativ av Internationella unionen mot cancer och är en av FN:s internationella dagar. Dagen syftar till att öka medvetenheten om cancer i hela världen.

Trots att tobaksrökningens mycket negativa hälsoeffekter är allmänt kända, är rökningen fortfarande den främsta orsaken till cancer som går att förebygga.

Över 7 miljoner människor dör till direkt följd av tobaksrökning varje år, varav nästan 700 000 i EU.

Stora skillnader mellan Sverige och EU

I Sverige är däremot den tobaksrelaterade dödligheten hälften av EU-snittet. Sverige är också det enda land som närmar sig målet om att mindre än fem procent av den vuxna befolkningen ska vara dagligrökare. Enligt en undersökning från svenska Folkhälsomyndigheten uppgav endast sex procent av befolkningen daglig tobaksrökning. Detta kan jämföras med EU-genomsnittet om 18,4 procent.

Sverige har det lägsta antalet rökningsrelaterade dödsfall bland män i Europa, det lägsta antalet rökningsrelaterade dödsfall i lungcancer och det lägsta antalet rökningsrelaterad nya cancerfall. I stället för att röka har män i Sverige historiskt sett snusat.

Sveriges låga cancerförekomst till följd av tobaksbruk är värt att fira den här dagen. Samtidigt finns det problem som behöver lösas. Den tobaksrelaterade dödligheten är fortfarande för hög, framför allt i Europa och resten av världen.

Läs den fullständiga artikeln här på Snusbolagets journal >>

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...