Uppdaterad färdplan för ett digitaliserat vägtransportsystem

av Admin

Trafikverket har uppdaterat och konkretiserat hur digitalisering kan bidra till de transportpolitiska målen och skapa mervärde för användarna.

Digitalisering är avgörande för att göra vägtransportsystemet mer effektivt, säkert och hållbart, till exempel genom effektivare användning av vägar och förbättrad trafiksäkerhet. Den senaste uppdateringen syftar till att visa potentialen och uppmuntra samarbete och deltagande i utvecklingen.

– Genom att vara transparenta om utvecklingsområden, projekt i olika stadier och andra initiativ tror vi att det underlättar förståelsen för våra insatser och främjar samarbetet, säger Olof Johansson, programchef digitalisering av transportsystemet på Trafikverket.

30 tillämpningar av digitalisering
Digitalisering bidrar till att resor blir smidigare, grönare och tryggare. Färdplanen lyfter fram 30 tillämpningar i olika utvecklingsstadier.

Utvecklingsbehov som skapar förutsättningar
Viktig infrastruktur, uppkoppling och datadelning är nödvändiga för framgång. Färdplanen pekar ut utvecklingsbehov inom fyra fokusområden:

  • Fysisk väginfrastruktur
  • Uppkoppling och kommunikationskanaler
  • Former för datautbyte
  • Data- och informationsmängder

Läs mer om fokusområdena i den uppdaterade färdplanen

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...